Засідання  ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 22 лютого 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, ректор запропонував його учасникам обговорити поточні справи і спланувати свою діяльність на найближчий період. 

 Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно здійснюється контроль за дотриманням карантину з урахуванням протиепідемічних заходів і подання чергового комплексного звіту. На минулому тижні захворіло 4 особи (3 працівники і 1 курсант ІСЗЗІ, у зв'язку з чим 20 курсантів перебуває на самоізоляції), одужали – 2 (1 співробітник і 1 студент).

Завершено проведення нарад у реформованих підрозділах з представленням призначених в.о.завідувачів кафедр та обговоренням програм оновлення і розвитку кафедр.

Бюджетна  комісія  на своєму засіданні визначила порядок виплати надбавок за лютий на основі затверджених фондів зарплати і штатних розкладів підрозділів. На період дії карантину рекомендовано обмеження в зарахуванні сумісників на посади навчально-допоміжного персоналу. Затверджено перелік першочергових закупівель обсягом 75 млн грн, сформований за результатами аналізу пропозицій і кошторисів підрозділів.

Отримано результати роботи комісії з перевірки програм академічної мобільності національного офісу «Erasmus+». Відбулася перевірка за 5 років. КПІ отримав високу оцінку без зауважень.

СЕД. Наказом затверджено персональний склад користувачів системи «Мегаполіс» і визначено їхню відповідальність як посадових осіб. Система в штатному режимі забезпечує у повному обсязі роботу в системі електронної взаємодії з органами виконавчої влади та внутрішній документообіг. Підготовлено впровадження повного циклу оформлення в електронній формі наказів і договорів.

Освітній процес

Освітній процес здійснюється за затвердженим розкладом у дистанційному режимі. В «Електронному кампусі» в системі «Деканат» оновлено дані контингенту студентів. З 1 березня впроваджується автоматизована система вибору дисциплін, здійснюється навчання адміністраторів кафедр з користування відповідним модулем вибраних дисциплін.

Видано розпорядження та відбувається підготовка до 25-го туру комплексного моніторингу якості підготовки фахівців, який проводиться ІМЯО. Моніторинг відбудеться у березні 2021 р. за затвердженим розкладом.

Акредитація

Опубліковано позитивний висновок експертної комісії з акредитації ОП спеціальності  «Соціальна робота». Очікуємо публікації висновків експертних комісій НАЗЯВО за результатами акредитації 3-х освітніх програм. На минулому тижні завантажено до бази НАЗЯВО матеріали з акредитації ОП «Образотворче мистецтво» ВПІ. Експертна комісія почне роботу 9 березня 2021.

М. З. Згуровський

Маємо звернути увагу на новий сплеск захворювання в Україні (Чернівецька, Івано-Франківська області). Нам слід бути дуже обережними. Передусім запровадити більш суворі вимоги до санітарного стану в гуртожитках, у корпусах. Прошу вас, Юрію Івановичу, координувати цю роботу за усіма напрямами. 

Ю. І. Якименко

Минулого тижня у нас був один захворілий, а на цьому, на жаль, – уже четверо. Нині ми ізолювали групу студентів. Останніми тижнями серед студентів не було захворювань, а тепер  вони знову з'явилися. Звичайно, будемо приділяти цьому увагу.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Департамент продовжував консультування підрозділів з питань розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. У зв'язку з проведеним удосконаленням і модернізацією ОП, окрім необхідності розробити ОП для 1-го курсу на 2021/2022 навчальний рік, слід розробити ще й перехідні навчальні плани для набору 2019/2020 навчального року.

Проводиться постійний супровід вимог до виконання розкладів занять і, за необхідності, внесення відповідних змін у розклади інститутів, факультетів.

Проведено розширену нараду з керівництвом компанії ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» з метою продовження співпраці щодо створення нової інформаційної системи – прототипу  оновленого «Електронного кампусу». Досягнуто домовленості про передачу КПІ декількох модулів для проведення тестування і приведення до наших вимог, оскільки їхні напрацювання були зроблені для інших університетів за кордоном. На сьогоднішній день  завершено попереднє ознайомлення з нашими процесами. Компанії надано технічну документацію на АС «Деканат».

Продовжувалася робота з питань організації проходження практики. Проведено відеозустріч представників ДООП, декана ФЕА з компанією НЕК «Укренерго» щодо проходження практики та організації  дуальної  форми освіти.

Здійснюється оформлення наказами рішень за результатами звітування на засіданнях кафедр всіх аспірантів за перше півріччя 2020/2021 навчального року. На сьогоднішній день є окремі відрахування з аспірантури у зв'язку з невиконанням завдань та  за власним бажанням. Деякі аспіранти пішли в академічні відпустки, деякі повернулися. Загалом в аспірантурі досить напружений період.

Триває перевірка відповідності наукової складової ОП (тем дисертацій) науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів. У разі невідповідності кафедрам пропонується перезатвердити теми дисертацій аспірантів.

На минулому тижні було підписано договір з ДК «Укроборонпром» за науковим, освітнім та інноваційним напрямами.  

Продовжується робота з імплементації домовленостей з ДК «Укроборонпром» в частині реалізації першого етапу програми «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів», за якою у березні 2021-го має розпочатися підготовка фахівців.

Проводиться щорічний моніторинг стану підготовки навчальних приміщень (аудиторії, лабораторії, комп'ютерні класи) до нового 2021/2022 навчального року.

Відбулося навчання адміністраторів кафедр з використання модуля «Вибіркові дисципліни». Для забезпечення широкого вибору продовжуються роботи з розробки модуля «Виборність дисциплін». За тиждень розпочинається вибір дисциплін в «Електронному кампусі», причому не тільки із загальноуніверситетського каталогу, але й з Ф-каталогів. Нині 10% кафедр мають певні проблеми, тож проводиться робота з їх усунення. Для полегшення вибору дисциплін студенти зможуть взяти участь у стримі (26 лютого) стосовно формування Soft Skills.

Готуємося до звіту на Вченій раді в березні.

М. З. Згуровський

Прошу продовжити координацію підготовки програми для інженерів-конструкторів. Вона для нас є дуже важливою, тому що галузі її застосування – це не лише ОПК, але й будь-яка інша – енергетична, машинобудівна тощо. Підготовка фахівців більш високого рівня, керівників підприємств за програмою «Системна інженерія» і супутні блоки сучасних знань і компетенцій – це для нас дуже цікава справа. Вона нова, відрізняється від традиційної підготовки, і нею потрібно володіти. Прошу вас дуже ретельно відстежувати, координувати цю роботу і здійснювати її в команді: Юрій Іванович, Анатолій Анатолійович, директори двох інститутів, інші викладачі та фахівці. Ми мусимо зробити дуже гарний зразок цієї програми.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

За результатами річного звіту підготовлено та надіслано для розгляду на вчених радах інститутів/факультетів аналіз діяльності факультетів/інститутів за напрямами роботи ДНВР.

Навчання

Проведено засідання ради з НВР. Основні питання:

 • поселення до гуртожитків на час проходження практики та написання дипломної роботи;
 • розгляд результатів зимового семестрового контролю, поточні питання, роботи з наказами, особовими справами, академічними довідками.

Мобільність

Отримано позитивний відгук за результатами вперше проведеної в КПІ перевірки від Національного офісу «Еrasmus+» в Україні. Її в КПІ було проведено вперше за весь період існування проєкту. Отримано позитивний відгук і його буде висвітлено на інформаційних ресурсах університету.

Триває робота над новою структурою та наповненням сайту мобільності.

Проаналізовано документальний супровід академічної мобільності факультетів/інститутів для студентів та аспірантів.

Соціально - психологічна робота

На запрошення Київського міського центру соціальних служб узяли участь у круглому столі «Сучасні підходи практичної підготовки спеціалістів соціальної сфери: виклики, тенденції, успіхи»;

 • презентували оновлену концепцію розвитку соціально-психологічної роботи в КПІ;
 • запросили до співпраці провідні ЗВО країни;
 • домовилися про підписання договору про співпрацю та партнерство з КМЦСС.

Стипендіальне забезпечення

Семи студентам 1-го курсу наказом МОН України призначено стипендію Президента як переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Готуємо договір на виплату стипендій на загальну суму 100 000 грн від «Монобанку» за проєктом «СЕО на 1 день».

Дипломи

Проведено засідання  робочої групи щодо розробки зразків ДВО та Академічної довідки  згідно з вимогами наказу МОН України.

Профорієнтація

Для підвищення поінформованості студентів щодо питань вступу до магістратури та збільшення контингенту магістрів 17 лютого спільно з Приймальною комісією провели  зустріч та розробляємо подальший план дій у співпраці з факультетами/інститутами у межах заходів Дня відкритих дверей для вступу на МРН КПІMasterTime. Попередньо заплановано стрим на 02.03.2021. Підготовлено чорновий варіант каталогу для вступу до магістратури.

Проводиться підготовка до участі та представлення КПІ у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» й виставці освіти за кордоном «World Edu», яка має відбутися 31 березня – 2 квітня 2021 року в Київському палаці спорту. Підготовлено звернення на виготовлення друкованої продукції.

Працевлаштування

На цьому тижні здійснено супровід та підписано Договори про співпрацю з: ДП «Преса України», ТОВ «МОРБАКС», Державною податковою службою. На узгодженні: Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація», ТОВ «КІНД ІНТЕРСЛУХ КИЇВ», Енергоатом, ТОВ «Солід Софтвеа», ДП «Київська офсетна фабрика».

Здійснювалася інформаційна підтримка заходу наших стратегічних партнерів – компанії «Прогрестех-Україна», яка анонсувала проведення 22.02 онлайн-зустрічі «Старт кар'єри інженера» в рамках «Інженерного тижня» за підтримки «Boeing commercial airplanes».

Організаційна робота

Спільно з бібліотекою проведено низку заходів до Дня рідної мови та  Дня Героїв Небесної сотні.

М. З. Згуровський

Як протягом минулого року проводились всеукраїнські олімпіади серед студентів?

Н. В. Семінська

Рішенням МОН всеукраїнські олімпіади скасовано і перенесено на 2021 рік. Щоб не втрачати олімпіадного руху і підтримати прагнення студентів брати участь в олімпіадах, КПІ проводить змагання на рівні університетів в онлайн-режимі. В Україні проводяться лише конкурси, захисти наукових робіт.

Ю. І. Якименко

За винятком інформатики.

Н. В.  Семінська

Інформатика – це для школярів. Що цікаве для студентів – скасовано, а для школярів  проводиться в режимах онлайн і офлайн. За підтримки ФІОТ на цьому тижні в нас буде проходити Третій фінал всеукраїнської олімпіади школярів з інформатики з дотриманням всіх протиепідемічних вимог. Найкращі школярі Києва будуть змагатися за звання кращого айтішника. Організатори звернулися саме до КПІ, бо наш університет – лідер у цій галузі.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Нині 7 освітніх програм у роботі. По 4-х із них експертизу вже завершено, по 3-х триває.  Ще по одній освітній програмі вже є експертні висновки з рекомендацією акредитувати, причому по 3-х критеріях роботу визнано інноваційною. Надалі планово працюємо над організацією акредитації інших освітніх програм.

М.З.Згуровський

Скажіть, будь ласка, чи проводиться робота з формування бази даних показників освітніх програм, підрозділів?

О.А.Жученко

Так, ми цю роботу здійснюємо. Провели зустріч з деканами факультетів. Узгоджено перелік тих показників, які будуть у профілях. Нині триває наповнення цієї бази. 

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

МОН України розблокувало та ухвалило позитивне рішення щодо подання КПІ про присвоєння статусу «національного надбання» Лабораторії термовакуумних випробувань. Тепер оформлюємо подання до КМУ для затвердження. Отримання статусу «національного надбання» дозволить нам посилити наші можливості щодо підтримання в робочому стані цієї лабораторії.

На виконання доручень ректора

Космічна програми КПІ. 16 лютого проведено дві наради щодо виконання проєкту «PolyITAN-3-PUT». Проаналізовано стан виконання як проєкту загалом, так і окремих критично важливих завдань.

Підготовлено та 18 лютого проведено організаційну та технічну нараду з керівництвом ДП «КБ Південне». Обговорено актуальні питання реалізації спільного проєкту у 2021 році та можливості розширення співпраці.

19 лютого проведено планову нараду щодо виконання проєкту «PolyITAN-12U». Оформлено реєстраційну картку. На цьому тижні до Космічної агенції буде спрямовано лист, на основі якого виконання цього проєкту буде звільнено від ПДВ.

17 лютого за участю проректора з адміністративної роботи В.А. Кондратюка та координатора Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» І.Г.Малюкової проведено нараду з питань підготовки до проведення Х фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» у серпні 2021 року. Напрацьовано план заходів, підготовлено проєкт наказу.

Протягом минулого тижня у підрозділи надіслано 7 пропозицій щодо участі в торгах на майданчику «Прозорро». На жаль, надійшла реакція тільки щодо однієї пропозиції. Решта (20) наукових груп не відгукнулися на надіслані пропозиції. Працюємо над удосконаленням взаємодії та активізацією наукових груп стосовно участі в «Прозорро».

На виконання рішень Координаційної  ради

Проведено аналіз участі членів НМК у наукових групах. Результати передано до ДООП та ДЯОП. Виявляємо членів НМК, які слабо задіяні в роботі наукових груп.

Станом на 19 лютого підготовлено, оформлено та підписано комплекти документів за трьома  проєктними заявками, що подаються на конкурс українсько-китайських наукових проєктів (ХТФ, РТФ, ФБМІ). На наступному тижні очікується завершення підготовки ще 4-х заявок (від ІМЗ, ПБФ, ФЕА). Дедлайн подачі заявок для участі у конкурсі – 28 лютого 2021 р.

18 лютого разом із науковим керівником ІМЗ П.І.Лободою презентували в МОН інвестиційний проєкт створення «Лабораторії матеріалознавства тугоплавких сполук і композитів», який нині представлено на громадське обговорення.

Підготовлено і подано до ДП «Укрпатент» 1 заявку на корисну модель (ТЕФ).

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

У взаємодії з РСО 16 лютого проведено нараду з підготовки до виконання договорів з партнерами.

У зв'язку з кадровими змінами в структурі університету, наказом по університету затверджено оновлений склад Технічної комісії.

Робота із зовнішніми партнерами

18 та 19 лютого співробітники ДІТТ взяли участь у ІIІ Всеукраїнському з'їзді учасників проєкту Центрів TISC разом з представниками ВОІВ, «Укрпатенту», регіональних центрів TISC, фахових міністерств та іншими. Взяли участь у засіданні  круглого столу та представили структуру і можливості Екосистеми «Sikorsky Challenge», роль та місце в ній Центру інтелектуальної власності.

19 лютого В.А.Пасічник узяв участь у засіданні Атестаційної комісії МОН з державної наукової атестації ЗВО. На комісії були розглянуті результати наукової атестації за науковими напрямами: «Аграрні науки та ветеринарія»; «Біологія та охорона здоров'я» (КПІ отримав категорію Б), «Математичні і природничі науки» (КПІ отримав категорію В). Наступні напрями будуть розглянуті 26.02.2021.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

За результатами останнього засідання Вченої ради доопрацьовано проєкти рішень з усіх трьох основних питань з урахуванням пропозицій, висловлених при обговоренні. Висловлюю вдячність доповідачам В.А.Пасічнику, Н.В. Семінській, О.А. Іщенку за змістовні виступи, а також членам ректорату – студентам Назару Булавку та Ігорю Степанюку за конструктивну участь в обговоренні.

Робота постійних комісій Вченої ради університету. Комісія Вченої ради з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) на запит «Інституту законодавчих ідей» надала інформацію про підготовлений експертний висновок до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків».

Питання Координаційної ради університету. Згідно з домовленостями від керівництва ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. Корольова отримані технічні вимоги до розробки та створення коптерів різного призначення, а також систем цифрового кодованого зв'язку. До розробки в рамках відповідної програми університету долучаються фахівці ІАТ та ІТС.

Інші заходи. Створена за рішенням ректорату від 23.11.2020 р. комісія під керівництвом Олексія Новікова проаналізувала стан мережі Інтернет в університеті та напрацювала низку пропозицій щодо покращення якості її роботи. Зокрема, вона виявила низку проблем та недоліків, що мають місце в організації роботи мережі; запропонувала перелік із 12 заходів організаційного та технічного змісту, які стосуються покращення роботи системи електроживлення, підвищення рівня захисту мережі від зовнішніх атак та поінформованості користувачів Інтернет-послуг про діяльність НТО «КПІ-Телеком». Висловлюю подяку за активну участь у роботі комісії представникам студентства.

М.З. Згуровський

Усі справи дуже важливі, але остання – це операційна справа, тому що це умови покращення повсякденної нашої роботи. Прошу приділяти їй особливу увагу і тримати на контролі. Координуйте цю роботу.

Проректор з міжнародних зв'язків  С.І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

1.1. Відбувся візит до КПІ Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона і його розмова із ректором М.З. Згуровським та першим проректором Ю.І. Якименком. Домовленості, досягнуті під час візиту, відкривають для КПІ нові можливості для розвитку співпраці з освітньо-науковою сферою Ізраїлю – через «MASHAV»(«Israel's Agency for International Development Cooperation») МЗС Ізраїлю. Джоель Ліон запропонував такі напрями розвитку співпраці КПІ з партнерами Ізраїлю через можливості «MASHAV»: проєкти у сфері освіти, надання можливостей для КПІ долучитися до вивчення сучасних дисциплін та до інноваційних технологій Ізраїлю в сфері освіти;  спільні дослідницькі проєкти; проєкти в гуманітарному вимірі. Він також рекомендував започаткувати співпрацю із Аріель - університетом Ізраїлю. Для деталізації результатів візиту підготовлено лист-запрошення пані Александрі Бен Арі (1-й секретар Посольства, глава Департаменту у справах громадськості) відвідати ближчим часом КПІ і провести зустріч із делегацією КПІ у складі: Ю.І. Якименко, С.І. Сидоренко, В.А. Пасічник, Н.В. Семінська, І.Г. Малюкова, О.П. Демиденко.

1.2. Відбувся візит делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан Валі Монаваром та бригадним генералом, головою Офісу національної безпеки Ісламської Республіки Афганістан Садатом Хошалом. Обидва гостя висловили впевненість в розвитку співпраці з КПІ. Насамперед це стосується навчання афганських громадян в КПІ, зокрема – у сфері освіти для цілей оборони.  Посол також запропонував відновити дію угоди, підписаної на початку 2000-х із Кабульським університетом, наповнити її новим змістом. Високі гості визначать і інші можливі напрями співпраці з КПІ.

1.3. Співпраця з Аргентиною. На 22 лютого підготовлено візит Надзвичайного та Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Елені Летісії Мікусінскі. Планується продовжити обговорення спільних дій, спрямованих на подальший розвиток співпраці КПІ з Аргентинською Республікою в науково-освітній і гуманітарній сферах (зокрема, організувати в КПІ навчальний блок з історії Південної Америки за участю Національного інституту Сан-Мартіна, розвинути дослідницькі проєкти з управління Інтернетом, а також заснувати в КПІ Українсько-Аргентинський центр співробітництва). Від п. Елені Летісії Мікусінскі надійшла іще одна пропозиція – організувати навчальний блок у рамках проєкту «Аргентинська кафедра», який може бути здійснено протягом навчального року у форматі 3-х спільних відеоконференцій.

1.4. На 3 березня 2021 року з 11:00 заплановано візит Посла Республіки Узбекистан А.А. Курманова до КПІ та зустріч із ректором М.З. Згуровським.

1.5. На звернення МЗС України направлено лист-запрошення відвідати КПІ Надзвичайному і Повноважному Послу Арабської Республіки Єгипет в Україні А.Елгаммалю.

1.6. Запрошення відвідати КПІ направлено також Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Таджикистан в Україні Назризоді Давлаталі Хайдару.

1.7. За домовленості посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Понорац та ректора М.З. Згуровського відбулась онлайн-зустріч із проректором з міжнародних зв′язків університету Чорногорії пані Санєю Пекович та керівником міжнародного офісу ректорату Аною Драгутінович для визначення конкретних проєктів, за якими буде розвиватися співробітництво з КПІ. У складі делегації КПІ були С.І.Сидоренко, Є.І.Поліщук, чл.-кор. НАНУ С.О.Кудря (ФЕА), проф. С.П. Денисюк (ІЕЕ), проф. С.В. Войтко (ФММ), доц. Ю.В. Перетятько (ФЕА). Сторони почали працювати у відповідності до п′яти «коридорів», визначених у грудні 2020 року під час розмови Драгіци Понорац із ректором КПІ М.З. Згуровським.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

Розглянуто пропозицію холдингу MEDAF Investments Holding – однієї із провідних компаній Єгипту в сфері освіти, авіації, фінансових послуг та природних ресурсів, яка має доручення Президента Арабської Республіки Єгипет Абделя Фаттаха Ас-Сісі щодо виконання функції менеджменту в заснуванні в Єгипті університету нової генерації New Islaimia University. У листі-відповіді ДМС виклав бачення щодо початку діалогу із холдингом MEDAF. Початок підготовки в КПІ фахівців для Арабської Республіки Єгипет можливий за такими напрямами: започаткування програми за типом «Подвійного диплома», інших програм ступеневої та кредитної мобільності; відкриття віртуального підготовчого відділення КПІ в Єгипті для підготовки громадян Арабської Республіки Єгипет до вступу до нашого університету – з посиленим вивченням англійської мови та загальноприродничою підготовкою.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

На минулому ректораті було поставлено завдання не лише займатися визначенням конкурентоспроможності 270 діючих наукових груп університету, але і роз'яснювати нашим ученим особливості умов і вимог програм «Горизонт Європа», НАТО «Наука заради миру і безпеки», «Erasmus+» рівня КА2, навчати наших учених технологій подання проєктних пропозицій; не обмежуватися лише моніторингом можливостей цих міжнародних програм, але й допомагати нашим ученим у пошуку партнерів з країн Євросоюзу. На виконання цього завдання минулого тижня було зроблено таке:

1) підготовлено і направлено деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедрами, керівникам 270 діючих наукових груп університету рекомендації «Як знайти партнерів з країн Євросоюзу для подачі проєктних пропозицій до міжнародних проєктно-грантових програм» з конкретними прикладами, як це зробили успішні проєктні команди молодих учених КПІ;

2) ознайомили підрозділи і 270 діючих наукових груп зі щойно оголошеними версіями робочих програм «Горизонт Європа» з тематикою і термінами вже запланованих конкурсів (у відповідності до трьох ключових напрямів, шести кластерів і галузей діяльності (в межах кожного кластеру) за оголошеними версіями робочих програм «Горизонт Європа»;

Аналізуємо спільно з підрозділами, які проєкти плануються до подання в 2021 і 2022 роках.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах  університетів

Упорядники рейтингу QS обговорюють з МОН України (заступник міністра з питань європейської інтеграції А.О. Вітренко) можливість пілотного для України проєкту з просування 10-12 провідних українських вишів в інституціональному, регіональному і предметних рейтингах QS. Перший проректор Ю.І. Якименко та ДМС організовують з боку КПІ підтримку цієї ідеї в МОН України, щоб були ухвалені позитивні рішення щодо реалізації цієї стратегічної ініціативи. Готуємо лист підтримки до МОН України.

М.З.Згуровський

На минулому тижні ваш департамент мав підготувати для американських партнерів стислу інформацію і відповідь на їхній лист. Чи це вже зроблено?

С.І.Сидоренко

Так, усе підготували, відправили і вже отримали слова вдячності.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Готуємося до проведення планової перевірки інспекторами ДСНС усіх будівель університету в період з 25 лютого по 11 березня. Протягом тижня  проводили індивідуальну роботу щодо завершення виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки. Готуємо технічні завдання на протипожежні засоби згідно з річним планом закупівель. Підготували договір на  проведення навчань та тренувань з пожежної безпеки спільно з інспекторами ДСНС;
 • провели перевірку технічними службами якості та дотримання термінів будівництва нового студентського гуртожитку;
 • технічна комісія підготувала рішення щодо встановлення пандусів для людей з обмеженими фізичними можливостями в 12-му навчальному корпусі;
 • організували роботу в цілодобовому режимі з прибирання снігу із застосуванням снігоприбиральної техніки. При цьому велику увагу також приділили очищенню снігу з дахів університетських будівель, щоб під час швидкого його танення не мати підтоплень горішніх поверхів, а також  падіння великих снігових брил;
 • ліквідували наслідки аварії міського теплового колектора та відновили теплопостачання житлових будинків та 1, 4 та 7-го навчальних корпусів. У цілодобовому режимі працювали сформовані бригади механіків та електриків;
 • продовжуємо роботи щодо укріплення фундаменту 12-го навчального корпусу;
 • продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах;
 • розпочали виконувати ремонтно-відновлювані  роботи силами працівників ВЕК згідно з  річним планом;
 • провели робочу нараду з працівниками заводу «Антонов» щодо реставрації нового музейного експонату – літака АН-2. Роботи щодо його відновлення тривають.
 • щоденно здійснюється тепломоніторинг навчальних корпусів. У тісній співпраці з відділом головного механіка здійснюється регулювання подачі теплоносія;
 • спільно з відділом головного механіка проведено заміну лічильників води в 6 навчальних корпусах та здійснено їх опломбування ПрАТ АК «Київводоканал». Встановлені лічильники дозволяють реалізувати дистанційне знімання показів, що планується реалізувати протягом 2021 року;
 • підготовлено технічні документи для проведення процедури  закупівлі послуг з водоспоживання та водовідведення;
 • підготовлено та передано до бухгалтерії інформацію для нарахування плати за водо- та теплоспоживання орендарям;
 • продовжуємо проводити переговори з компаніями по проєкту роздільного сміття; 
 • наостанок інформація з питання щодо утилізації  хімічних реактивів, термін придатності яких сплив, що порушувалося на минулому ректораті. У 2019 році було утилізовано близько 5 тонн таких речовин, торік ми мали згідно з укладеним договором утилізувати приблизно 4 тонни  таких речовин, що ми і зробили. На цей рік заплановано утилізувати ще 4 тонни таких хімічних реактивів. Нині їх зберігають на спеціальному майданчику в 4-му корпусі.

Соціальний напрям

 • продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1, 31-го та 32-го (курсантська) корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах; всі їдальні та буфети працюють у відповідності з протиепідемічними заходами при COVID-19 з дотриманням всіх вимог для роботи та обслуговування відвідувачів і студентів;
 • річний зведений план закупівель на 2021 рік затверджено Бюджетною комісією. Почали згідно з планом виставляти закупівлі на майданчику ProZorro;
 • у роботі – наповнення розробленої власними силами системи «Закупівельник КПІ»;
 • готуємо наказ на оновлену систему узгодження та проведення закупівель в університеті. Вже почали працювати в новому режимі. Тендерний комітет розглядає всі закупівлі, які проводяться в університеті, всі протоколи засідань з підписами розміщуються на сайті департаменту майнових та соціальних питань;
 • на сайті департаменту розміщено звіт про роботу відділу за 2020 рік та додано модулі аналізу роботи на 2021 рік. Завдяки цим модулям будь-хто може в режимі онлайн відстежувати, які саме закупівлі товарів, послуг або робіт проводяться в університеті;
 • розробили оновлений порядок планових закупівель в університеті для впровадження системи «Єдиного вікна закупівель». Плануємо даний порядок включити до наказу про оновлену систему закупівель в університеті;
 • проведено спільно з деканами факультетів роботу з вирішення питань працівників, які працюють у шкідливих умовах і не пройшли медичний огляд. Надано інформацію до відділу головного енергетика про необхідність переведення працівників, які мають протипоказання щодо виконання свої функціональних обов'язків, на інші види робіт;
 • розпочали роботу з формування нових списків співробітників, яким необхідно пройти медичний огляд у 2021 році. Спільно з факультетами, відділом кадрів і відділом охорони праці розробляється система контролю та взаємодії щодо формування списків для медичного огляду та подальшої його організації;
 • плануємо проведення оздоровчої комісії для обговорення технічного завдання на проєкт будівництва в СГСОТ «Глобус»;
 • проводимо підготовку згідно з нормами чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки баз відпочинку ОК «Маяк» та СОТ «Політехнік»  до перевірки ДСНС.

Безпека

 • Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • розпочали готувати проєкт модернізації центрального пульту охоронної сигналізації університету.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримано паспорти всіх бюджетних програм від Міністерства освіти і науки. Ми надали їх у визначеному порядку до Державного казначейства. Здійснення усіх проплат та надходження платежів поновлено.

Фінансування лютого отримано в повному обсязі. Додатково отримали фінансування за програмою «Підготовка кадрів» у розмірі 1196,8 тис. грн на виплату харчування студентам пільгових категорій.

Опрацьовували накази по особовому складу працівників та здобувачів вищої освіти.

Нараховуємо заробітну плату за другу половину лютого з урахуванням стимулюючих надбавок за лютий. Виплата планується 26 лютого.

Нараховуємо  стипендію за лютий. Виплата планується 24-25 лютого.

Взяли участь у засіданні Бюджетної комісії. Прийнято рішення:

 • про продовження надбавок стимулюючого характеру на лютий та, при отриманні фінансування в розмірі, який затверджено у кошторисі, й на березень;
 • встановлення стимулюючих надбавок на лютий навчально-допоміжному персоналу в межах фонду заробітної плати;
 • тимчасове припинення зарахування сумісників до складу навчально-допоміжного персоналу, зокрема студентів та аспірантів, на період дії карантинних обмежень;
 • узгоджено першочерговий план закупівель на рік.

Обробляємо документи щодо переведення студентів на обслуговування до «Монобанку». Бажання отримувати стипендії через «Монобанк» висловили вже більше ніж 500 осіб. Також надають такі заяви й деякі викладачі.

Підготовлено зведений штатний розпис на 2021 рік для подання на затвердження до МОН.

Працюємо над аналізом фінансово-господарської діяльності університету за 2020 рік та бюджетом на 2021 для представлення  на Адміністративній та Вченій радах.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Пролунала інформація про нарахування і підготовку до виплати академічних стипендій. А яка ситуація з соціальними? Чи відомо, коли їх буде нараховано?

Л.Г.Субботіна

Ми їх нараховуємо, але ж чекаємо на фінансування. Як тільки воно буде, відразу ж будемо ці виплати перераховувати на картки.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідемічна ситуація. У студмістечку жодного хворого на COVID-19 немає. Але через те, що захворів один курсант-киянин з ІСЗЗІ, 7 контактних осіб з його групи перебувають у гуртожитку №12 на самоізоляції.

Ремонти проводяться на 11 об'єктах. Усі ремонті роботи ми виконуємо власними силами. На 8-ми з цих об'єктів основні роботи стосуються приведення їх у відповідність до вимог пожежної безпеки. Це, передусім, переобладнання тимчасово облаштованих за допомогою встановлення перегородок кімнат у «світлові кишені», як того вимагають правила пожежної безпеки.

Займаємося також очищенням дахів від снігу.

Соціально-виховну роботу зосереджено на двох напрямах: дотримання протиепідемічних вимог та виконання правил пожежної безпеки.

Правопорядок. За останній тиждень грубих правопорушень у гуртожитках не зафіксовано.

М.З.Згуровський

У вас багато справ, але прошу тримати під постійним особистим контролем виконання протиепідемічних і протипожежних заходів. Це ті пріоритети, які у нас мають бути. Ви маєте постійно контролювати роботу за цими напрямами.

Перед інформацією про роботу Ради з питань розвитку університету хочу запитати В.Й.Котовського про те, як він готується до звіту про роботу цієї  Ради перед Вченою радою. На що спрямовувалися кошти, які отримали результати фінансування тощо.

Голова Ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Звіт ми готуємо. Частину – спільно з Людмилою Григорівною Субботіною (я буду співдоповідачем). У ньому буде представлено цифри за всіма напрямами, які отримали фінансування.

М.З.Згуровський

Потрібно, щоб ви обґрунтували, чому і з яких міркувань Рада з питань розвитку приймала  свої рішення. Бо громадськість буде цікавитися, куди спрямовувалися гроші, які для цього були підстави і які досягнуті результати.

Директор ІМЯО М.М. Перестюк

За напрямом підготовчих курсів. За останні  місяці уклали близько 500 договорів. Популярність їхня зростає. Пілотний проєкт з підготовки до ЗНО (модульний курс), який ми запровадили, також набирає обертів – маємо вже більше 50 охочих на нього записатися. Новий напрям для школярів 5, 6 і 8 класів: з 1 березня ми відкриваємо перші групи і йтиме подальший набір. Корегувальні курси для кількох  груп 3 і 4 курсів уже почалися,  набір продовжуємо.

Щотижневий моніторинг інформаційних ресурсів продовжуємо.

Аналітична робота: працюємо над аналізом ролі доуніверситетської підготовки в досягненні вищих результатів у навчанні. Ближчим часом ми зможемо дати огляд по всьому університету.

Центр тестування. Повністю готові до проведення комплексного моніторингу. Плануємо з 15 по 31 березня завершити 4-й курс.

Спільно з Н.В.Семінською працюємо над підготовкою пунктів для проведення ЗНО на території нашого університету в цьому році.

Медіалабораторія. Затвердили графік проведення онлайн-трансляції «КПІ-онлайн». За вашим дорученням  такі трансляції проводитимуться двічі на тиждень. Плануємо до кінця березня послухати 11 спікерів.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Сприяння публікаційній активності

 • Завершено моніторинг усереднених показників цитованості вчених університету за кафедрами, на виконання наказу № 7/123 від 20.07.2020 р. «Про вдосконалення системи управління університетом» з метою наповнення даними БД «Профілі підрозділів».
 • Розроблено графік проведення серії освітніх онлайн-заходів.
 • Підготовлено та розіслано на кафедри інформаційний лист щодо можливості долучитися до безкоштовного вебінару англійською мовою «Create your perfect article in English using Writefull», який буде присвячено використанню сервісу Writefull, що допомагає авторам і редакторам англомовних текстів і дозволяє швидко перевірити, відредагувати та покращити мову рукописів.

Проведено такі заходи: 17 лютого – онлайн-лекція «Коти в мистецтві» до Дня кота в Європі,

19 лютого – онлайн-лекція до Міжнародного дня рідної мови «Меми як втілення фольклорних форм»,  Фотовиставка до Дня Героїв Небесної сотні в холі бібліотеки.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

На минулому тижні ми завершили приймання графіків відпусток. На жаль, не всі декани та директори інститутів такі графіки здали вчасно. Тому у мене прохання до керівництва взяти до уваги це питання і провести з керівниками підрозділів відповідну роботу.

На погодження проректорів надіслано проєкт наказу стосовно проходження договорів. Прошу погодити, щоб ми могли його офіційно видати. Крім того, готується наказ про порядок проходження та реєстрації наказів і розпоряджень через програму «Мегаполіс».

Ще одне питання. У зв'язку з тим, що минулого тижня виникла проблема з кваліфікованим електронним підписом, ми вирішили, що слід створити базу електронних підписів, визначити відповідальну особу, яка супроводжуватиме цю базу і не допускатиме того, щоб  електронні підписи втрачалися.

Хочу ще звернути увагу, що ми отримали скаргу щодо того, що не завжди в наших документах виконавці дотримуються норм нового українського правопису. Оскільки цей правопис є чинним, усі мусять його дотримуватися. А під час роботи ми маємо послуговуватися українською мовою.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

НАЗК підготувало роз'яснення щодо процесу декларування. Я сьогодні розішлю основні їхні положення на електронну пошту суб'єктам декларування.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Робота профкому йде за планом.

М.З.Згуровський

Уже потрібно готуватися до конференції трудового колективу. Я сподіваюся, що ваша комісія працює над підбиттям підсумків за 2020 рік і підготовкою нової Колективної угоди. Чи все тут гаразд?

 М. О. Безуглий

Так, ми над цим працюємо.

Ю.І. Якименко

Тут усе гаразд. Комісія проводить свої засідання щотижня. Підбиття підсумків виконання Колективного договору за 2020 рік практично завершено, окрім кількох позицій угоди з охорони праці – ми ними зараз займаємося. І паралельно вже займаємося підготовкою положень до нового договору.

Голова студентської ради студмістечка Максим Чвартковський

Розпочався новий етап реалізації проєктів Громадського бюджету минулого року. Сподіваємося на ефективну і плідну співпрацю з профільними департаментами університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Прошу спільно з директором студмістечка займатися чутливими для нас питаннями. Це забезпечення дотримання протиепідемічних вимог, заходи пожежної безпеки, інші питання побуту студентів. Тут хотілося б бачити вас як єдину команду. Чи погоджуєтеся ви з цим?

Максим Чвартковський

Так, звичайно.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Ми провели невеличкий захід біля 4-го корпусу, так звану «лижну вечірку». Людей було небагато – саме стільки, скільки треба, враховуючи карантинні обмеження. Тож всі трохи відпочили. 

Працюємо в комісіях. Можливо, щось плануватимемо на весну, щоб активізувати нашу роботу і, за можливості, поволі переходити в офлайн.