Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:
Декан: професор Лінючева Ольга Володимирівна

Адреса: 03056, Україна, Київ, проспект Берестейський, 37, корпус №4, кімнати 226, 245

Телефон/факс: 380 44 204 9773
e-maіl: sec[at]xtf.kpi.ua
День факультету: 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)
Соціальні мережі:

Кафедри Хiмiко-технологiчного факультету

Випускові кафедри:

Загальна кафедра:

Логотип ХТФХіміко-технологічний факультет народився разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Хімія не має кордонів

Безумовно, правий був Д.І. Мендєлєєв, коли говорив, що «далеко простягає хімія руки свої». І дійсно, у сучасному світі не те, що важко, - неможливо знайти область промисловості, технічний і побутовий вироби, завдання із охорони навколишнього середовища й здоров'я людей, де не була б задіяна хімія, хімічна наука й хімічна технологія.

І навіть, якщо об'єктивним оком оглянути минулі й справжні проривні інноваційні досягнення людства, то можна констатувати - більшість із них, якщо не всі, базуються на хімії або на її теоретичному прикладному застосуванні. Нарізним каменем відкриття властивостей атмосфери, таємниць води, водних і неводних розчинів, закономірностей виникнення й розвитку Всесвіту й життя, нанотехнологій і фулеренів, електронних, ядерних й інших матеріалів надвисокої чистоти, теорії й практики прикладної екології й електрохімічних процесів у живій і неживій матерії, технології полімерів і мільйони за кількістю й прикладним застосуванням органічних сполук, ліки - все це є далеко невичерпним переліком фундаментальних досягнень хімії.

Сучасні проблеми проникнення в безмежний простір мікро- і макрохімічного світу, прогнозне й оптимальне моделювання безлічі можливих перетворень хімічних сполук ставлять перед хіміками завдання, на кілька порядків більш складних, чим ті, що виникають, наприклад, при довгостроковому прогнозі метеоявищ. Не дарма, досягнутого рівня розвитку математики й потужності навіть суперкомп'ютерів явно недостатньо, щоб без істотних припущень моделювати й розраховувати складні хіміко-технологічні системи й хіміко-технологічні процеси.

До речі, хімія - дуже складна наука й вимагає для оволодіння нею особливої завзятості. Із задоволенням і спокоєм всі ми використовуємо матеріали та вироби з хімічним походженням: пластмасові вироби, лаки, фарбу, парфумерію, пиво, вино, питну воду, добрива, цукор, ліки, папір, кулькові ручки тощо.

Є в університеті ентузіасти, які люблять хімію - це студенти, аспіранти, викладачі й співробітники хіміко-технологічного факультету. Останньою неділею травня разом з усією країною вони відзначають Свято хіміка й День ХТФ, до речі, першого на територіях колишньої російської імперії факультету, що почав підготовку інженерів-хіміків. Колективу факультету - провідному серед подібних факультетів України й одному із найстаріших в університеті - є чим пишатися: досягнення його в підготовці висококваліфікованих фахівців і в науці визнані в країні й у світі.

Професор Ігор Астрелін, декан факультету 2000 - 2020, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ХТФ

Кафедра Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення бакалавр (о)
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення магістр опп (о)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Хімічні технології органічних речовин бакалавр (о)
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів магістр опп (о)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Фізичної хімії
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок бакалавр (о)
Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів магістр опп (о)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Технології електрохімічних виробництв
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів бакалавр (о)
Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення магістр опп (о)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Хімічної технології кераміки і скла
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів бакалавр (о)
Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів магістр опп (о)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Хімічної технології композиційних матеріалів
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів бакалавр (о,з)
Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів магістр опп (о,з)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20).