Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса РТФ: вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.423, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок РТФ: 204-92-93
E-mail: dek[at]rtf.kpi.ua
URL:
Соціальні мережі Соціальні мережі Соціальні мережі

День факультету: 7.05-25.05
Ліцензія МОНУ AE № 270199 від 02.07.2013
В.о. декана РТФ: д.т.н., професор Уривський Леонід Олександрович

Кафедри Радiотехнiчного факультету

Логотип РТФРадіотехнічний факультет створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів.

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н.П. Воллернер. У цей період факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С.І. Тетельбаум, який пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот.

РТФ готує висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування та виготовлення сучасних радіоелектронних пристроїв та систем: супутникового (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, VSAT) та мобільного (GSM, CDMA) зв'язку; комп'ютерних дротових (включаючи оптичні лінії) та бездротових мереж (Wi-Fi, Bluetooth); систем телебачення та телекомунікацій (WiMAX, LTE, DVB-T2); систем спеціального зв'язку; мікропроцесорних та комп'ютерних систем керування побутового та промислового призначення; біотехнічних та медичних систем діагностики і лікування; роботехнічних та мехатронних систем.

Навчання здійснюється на базі сучасних лабораторій із застосуванням широкого спектру спеціалізованих програмних засобів. До такого програмного забезпечення відносяться пакети САПР: AutoCAD, Altium Designer, MicroCAP, Proteus, Quartus, Multisim, LTspice тощо, пакети математичного моделювання; MathCAD, Matlab тощо. Та спеціалізоване програмне забезпечення: HFSS, Microwave Studio, LabView.

Крім того, студенти вивчають мови програмування загального (C/C++, Python тощо), спеціального призначення (Verilog, G) та WEB-програмування (Java, PHP, HTML тощо).

Випускники Радіотехнічного факультету працюють на провідних посадах на підприємствах найбільших українських концернів (Укроборонпром, Антонов), ІТ-компаніях (EPAM, Luxoft, GlobalLogic, Betlab), компаніях мобільного зв'язку (Київстар, Vodafone, Lifecell), телекомунікаційних компаніях (CISCO, Воля, Укртелеком, Viasat, Lanet), іноземних компаніях (Samsung, Huawei, Melexis, Wurth Elektronik, Pulsion Medical Systems, Ericsson), в компаніях контрактних виробників електроніки (VD MAIS, SEA, Jabil).

Факультет надає можливість навчатися на денній та заочній формі навчання як за бюджетні, так і за позабюдженті кошти.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти РТФ

Кафедра Радіотехнічних систем

172 Електронні комунікації та радіотехніка 🎥
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Радіотехнічні комп’ютеризовані системи бакалавр (о,з)
Радіотехнічні комп’ютеризовані системи магістр опп (о)
Радіоелектронна інженерія магістр онп (о)

Кафедра Радіоінженерії

172 Електронні комунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія бакалавр (о)
Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія магістр опп (о)
Радіоелектронна інженерія магістр онп (о)

Кафедра Прикладної  радіоелектроніки

172 Електронні комунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки бакалавр (о)
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки магістр опп (о,з)
Радіоелектронна інженерія магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Науково-технічні видання РТФ

  • Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, ISSN 2307-6011 (Online), ISSN 0021-3470 (Print) — міжнародний щомісячний науково-технічний рецензований журнал по радіотехніці та радіоелектроніці. Видається НТУУ «КПІ» з 1958 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №10692 від 01.12.2005. Англомовна версія журналу Radioelectronics and Communications Systems видається та розповсюджується фірмою Springer. Журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних та індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,113 (WoS, 2012). SJR = 0,193 (Scopus, 2012). Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії А, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень за спеціальностями:  171 - Електроніка, 172 - Телекомунікації та радіотехніка, 173 - Авіоніка, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 - Мікро- та наносистемна техніка
  • Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування ISSN: 2310-0397 (print) ISSN: 2310-0389(online) Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Рік заснування 1956. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22694-12594ПР. Вісник входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, DOAJ,Google Scholar, Index Copernicus International, OCLC WorldCat, EBSCO тощо. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України категорії А, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень за спеціальностями: 171 - Електроніка, 172 - Телекомунікації та радіотехніка, 173 - Авіоніка, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 153 - Мікро- та наносистемна техніка