Навчально-науковий фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФТІ: проспект Берестейський, 37, корпус 1, поверх 3, кім. 308-1, 03056, Київ, Україна, кафедри - корпус №11

Телефони для довідок:
приймальна директора 204-80-93, 204-98-75;
деканат 204-85-39, 204-98-76;
заочна форма, друга освіта 204-98-94;
відбіркова комісія (бакалаврат) +38 063 357 0074;
відбіркова комісія (магістратура) +38 097 050 0415.
E-mail: novi[at]pti.kpi.ua
URL:
Директор НН ФТІ: професор Новiков Олексiй Миколайович
День факультету: 14 лютого
Соціальні мережі:

Підрозділи Фізико-технічного інституту

Логотип ФТІФізико-технічний інститут, один із науково-навчальних підрозділів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», заснований у лютому 1995 року. Інститут готує фахівців з сучасних розділів прикладної фізики, інформатики та інформаційної безпеки.

Професорсько-викладацький склад ФТІ – це близько 100 висококваліфікованих викладачів та провідних учених Міносвіти і науки, НАН України (3 академіка, 5 член-кореспондентів, 35 док-торів наук, 47 кандидатів наук).

За численними відгуками роботодавців Фізтех виконує своє призначення: підготовку фахівців елітного рівня для науки та високотехнологічних галузей економіки України. Cтуденти фізтеху вибороли 45 нагород (в т.ч. 6 Гран-прі) на Міжнародних олімпіадах з математики і програмування (Лондон, Лос-Анжелес, Москва, Мюнхен, Тегеран, Токіо та ін.), 130 нагород на Всеукраїнських студентських олімпіадах. Команда з Фізтеху “білих” хакерів перша серед 12 000 команд в світі в світовому змаганні 2016 року. Випускники захистили понад 40 дисертацій (кожний шостий випускник-магістр) в галузі математики, фізики, інформатики в Україні, Європі, США. Більшість випускників працює в Україні і обіймає посади провідних фахівців – науковців, аналітиків, експертів, розробників.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФТІ

Кафедра Прикладної  фізики
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Прикладна фізика д.філософії (о, з)
Прикладна фізика бакалавр (о)
Прикладна фізика магістр онп (о)
Кафедра Математичних методів захисту інформації
113 Прикладна математика
Прикладна математика д.філософії (о)
Математичні методи криптографічного захисту інформації бакалавр (о)
Математичні методи криптографічного захисту інформації магістр онп (о)
Кафедра Математичного моделювання та аналізу даних
113 Прикладна математика
Прикладна математика д.філософії (о)
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору бакалавр (о)
Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору магістр онп (о)
Кафедра Інформаційної безпеки
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпека д.філософії (о, з)
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки бакалавр (о, з)
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки магістр опп (о, з)
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки магістр онп (о)
Системи технічного захисту інформації бакалавр (о)
Системи технічного захисту інформації магістр опп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Друга освіта, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї в ФТІ

 • Спеціальність: "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах"
  Форма навчання: заочна
  Термін навчання: 2 роки

Необхідні умови: вища або незакінчена вища освіта зі спорідненої спеціальності

В Навчальному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi iнформацiйної безпеки ФТI здiйснюється пiдготовка за навчальними напрямами: органiзацiя захисту iнформацiї в комп'ютерних системах; органiзацiя захисту мовної iнформацiї та iнформацiї в телекомунiкацiйних мережах i системах зв'язку; основи технiчного захисту iнформацiї.

Фiзико-технiчний iнститут активно спiвпрацює з iнститутами Нацiональної академiї наук України, Департаментом iнформатизацiї НБУ, Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ, представництвами корпорацiй Microsoft, Nortel Networks, Sun Microsystems в Українi та рядом установ i компанiй державної та недержавної форм власностi.

До складу ФТІ входять:

 • Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації "ТЕЗІС"
 • Навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки
 • Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія "Фізика новітніх технологій"
 • Навчально-наукова лабораторія технічної інформаційної безпеки
 • Навчальна лабораторія загальної фізики
 • Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій
 • Навчально-наукова лабораторія безпеки інформаційно-комунікаційних систем