Зі звіту проректора з науково-педагогічної роботи О.А. Жученка на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 13 березня 2023 р.

Відповідно до оновленого штатного розпису, у керівному складі КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулися зміни. Було впроваджено посаду проректора з науково-педагогічної роботи. До його функціональних обов'язків входить організація взаємодії та координація роботи підрозділів університету з навчального та навчально-виховного напрямів; звітності щодо освітньої діяльності; кадрових питань; взаємодії з ДП "Інфоресурс" (адміністратора ЄДЕБО); роботи Приймальної комісії; планування та формування обсягів держзамовлення (прийом та випуск); акредитації та ліцензування; взаємодії з відомствами та органами державної влади.

Олексій Жученко Проректор з науково-педагогічної роботи здійснює безпосереднє керівництво департаментом якості освітнього процесу, організовує та контролює діяльність Інституту післядипломної освіти, Славутицької філії та видавництва "Політехніка", а також організовує роботу Приймальної комісії.

Ніч проти  24 лютого 2022 року змінила життя кожного з нас. Не став винятком і КПІ. В  умовах війни надважливим було оперативно адаптувати систему управління університетом для організації та здійснення заходів із забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану.

У терміновому порядку ректор прийняв рішення про створення на базі ректорату Оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету, який і очолив, та Оперативних штабів підрозділів, які очолили декани факультетів/директори навчально-наукових інститутів. Ситуація була напруженою, але завдяки цілодобовій роботі Оперативних штабів – контрольованою. За усіма напрямами зберігалася життєдіяльність університету.

За умов гострої боротьби України за свою цілісність та незалежність, університет стикнувся з додатковими викликами: перебоями з електропостачанням через масовані ракетні удари по об'єктах критичної, зокрема й енергетичної інфраструктури; відтоком кадрів та здобувачів вищої освіти усіх рівнів за межі країни; зменшенням фінансування.

Ці фактори вимагали оперативного реагування, тому невідкладно було вжито необхідних заходів. Отож відбулася зміна моделі освітнього процесу – гнучке поєднання змішаного та дистанційного навчання як в синхронному, так і в асинхронному режимах; проводилося систематичне інформування, надання психологічної допомоги, соціальна підтримка працівників і здобувачів вищої освіти; для повноцінного забезпечення освітнього процесу було підвищено вимоги до науково-педагогічних працівників; як реакцію на урядові рішення та рішення МОН було змінено систему фінансування підрозділів.

* * *

Попри надскладні умови, в університеті ані на хвилину не зупинялася робота з реалізації плану дій щодо виконання стратегії його розвитку. Не переривалися розвиток ефективної системи управління та інформаційної системи університету; вдосконалення та розширення системи доуніверситетської підготовки; організація заходів для здійснення профорієнтаційної роботи та вступної кампанії; конкурсний відбір науково-педагогічних працівників та розвиток системи кадрового резерву; вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, ліцензування, самоаналіз та акредитація; оптимізація структури підрозділів університету.

У надзвичайно складних умовах завершувався 2021/2022 навчальний рік. У березні 2022 року було оголошено вимушені канікули та, відповідно, скореговано графік навчального процесу, потім скасовано календарний контроль; семестровий контроль здобувачів усіх рівнів вищої освіти проводився у формі заліків; виконання кваліфікаційної роботи було замінено на складання атестаційного іспиту; було значно розширено практику надання здобувачам, які не мали можливості брати участь в освітньому процесі, індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, академічних відпусток тощо. Такі нестандартні управлінські рішення дозволили до кожного студента та викладача підійти індивідуально.

* * *

Викликом для університету стала і вступна кампанія 2022 року, адже у складних нестандартних умовах вона потребувала оперативних і нестандартних рішень. Але завдяки чіткій координації й організації роботи на усіх її етапах, для нас вона була достатньо успішною. КПІ став найбільшим виконавцем державного замовлення з великим відривом випередивши інші заклади вищої освіти України.

бакалаврат

Що стосується вступу на бакалаврат, спостерігалася значно менша, порівняно з попередніми роками, кількість зареєстрованих електронних кабінетів. Це було пов'язано з виїздом за кордон через військову агресією росії потенційних вступників. Та попри цю обставину, конкурс  за заявами був досить високим. Середній конкурс по університету склав 6,36 особи на місце, що свідчить про високий інтерес вступників до нашого університету та освітніх програм, які ми реалізуємо.

Максимальний обсяг держзамовлення у 2022 році залишився приблизно на рівні попередніх років – 3830 осіб. І, якщо порівняти результати прийому 2022 року з результатами двох попередніх років, то побачимо, що кількість зарахованих до КПІ студентів залишилася фактично на рівні відносно мирного 2020 року.

Понад те, порівнюючи результати рекомендацій та зарахування бакалаврів на місця державного замовлення до КПІ з результатами інших українських ЗВО, бачимо, що КПІ є одноосібним і незаперечним лідером.

Але здійснити набір студентів – це лише перший крок. Розуміючи важливість фундаментальної освіти у підготовці висококваліфікованого фахівця, ННЦ інноваційного моніторингу якості освіти (ННЦ ІМЯО) щорічно проводить Комплексний моніторинг якості залишкових шкільних знань студентів 1-го курсу. Зрозуміло, що випускники різних шкіл мають різний рівень фундаментальної підготовки, досить часто недостатній для ефективного засвоєння матеріалу та успішного навчання в університеті. Саме тому ННЦ ІМЯО організував адаптаційні курси, які дають можливість студентам усунути недоліки в знаннях з фундаментальних дисциплін.

Неабияким попитом користується КПІ ім. Ігоря Сікорського і серед вступників до магістратури, про що свідчить конкурс за заявами, який становив по університету 4,87 особи на місце, та збільшення кількості поданих заяв порівняно з 2021 роком на 24%.

Що ж до вступників з інших ЗВО, то їхня кількість залишилася на рівні попередніх років – 8% від загальної кількості. На цей показник слід звернути особливу увагу, тому що він впливає на формування обсягів державного замовлення до магістратури. Але зазвичай рівень підготовки випускників-бакалаврів КПІ вищий, порівняно з випускниками інших ЗВО. Тому до цього питання потрібно підходити дуже виважено.

магістратура

Порівнюючи кількість зарахованих до магістратури у 2022 році з двома попередніми роками, бачимо позитивну динаміку: порівняно з 2020 роком маємо збільшення майже на 25% зарахованих на бюджет та 36,6% на контракт, а порівняно з 2021 роком так само збільшення зарахованих на бюджет, хоча й незначне (близько 2%), та більше ніж удвічі (+101,5%) – на контракт.

Порівнюючи результати зарахування магістрів на місця державного замовлення до КПІ з результатами інших закладів вищої освіти бачимо, що, як і у випадку зарахування бакалаврів, КПІ посідає 1-ше місце серед ЗВО України.

Таким чином, узагальнені результати прийому до КПІ свідчать про достатньо вдалу, попри складну ситуацію, вступну кампанію 2022 року та популярність нашого університету серед вступників.

* * *

Маємо чітко розуміти, що фінансування університету, збереження науково-педагогічних колективів та наукових шкіл, а в кінцевому підсумку, функціонування університету загалом залежить від збереження та поповнення контингенту студентів. Тому вже тепер, невідкладно, потрібно включатися у вступну кампанію 2023 року.

Для забезпечення набору у 2023 році необхідно: врахувати, що привабливими для вступників є актуальні, конкурентні, затребувані ринком праці освітні програми, які відповідатимуть вимогам нової моделі економіки; за участю всіх кафедр здійснювати інформування потенційних вступників та проведення заходів щодо формування привабливості і популяризації освітніх програм та представлення конкурентоспроможності їх випускників; вдосконалити та розширити систему доуніверситетської підготовки.

* * *

кадрові питання

Виконання будь-яких завдань, тим більше в умовах постійного оперативного прийняття рішень, не може бути реалізованим без продуманої та ефективної кадрової політики, яка враховує сучасні вимоги, та наявності відповідальних і дієвих керівників нової генерації для її реалізації.

Упродовж звітного періоду було обрано 28 завідувачів кафедр та призначено 37 нових в.о. завідувачів кафедр. Також поступово відбувається переобрання та призначення деканів факультетів і директорів навчально-наукових інститутів.

Одну з ключових ролей відіграє збалансованість кадрового складу, тобто поєднання досвіду найбільш кваліфікованих НПП і енергійності молоді, зокрема випускників магістратури та аспірантів. Отож у 2022 році до викладацької роботи залучено 60 осіб з числа аспірантів та випускників аспірантури.

З огляду на постійні виклики, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, науково-педагогічний працівник, щоби йти в ногу з часом, повинний постійно вдосконалювати свої навички та підвищувати свою кваліфікацію. Отож з 2022 р. науково-педагогічні працівники КПІ мають можливість підвищувати кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти за рахунок університету двічі за 5 років, за умови навчання за різними програмами. У 2022 році підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти пройшли 507 НПП та 60 фахівців в інших підрозділах університету. Підвищення кваліфікації у формі стажування пройшли 248 НПП. При цьому підвищеним попитом користувалися програми підвищення кваліфікації, які орієнтовані на дистанційну освіту та на розробку дистанційних курсів.

Складним і напруженим був звітний період для проведення конкурсного відбору НПП, адже у частини претендентів не завжди була можливість у належному вигляді подати конкурсні справи, відвідати засідання конкурсної комісії тощо. У зв'язку з цим низку процедур конкурсного відбору було вдосконалено, зокрема надано додаткові можливості щодо подання документів в електронному вигляді із застосуванням сучасних цифрових технологій. Ці заходи дозволили ефективно провести конкурсний відбір на заміщення 757 вакантних посад, що складає близько третини науково-педагогічного складу університету. Нині є помітною тенденція до збільшення кількості претендентів на заміщення вакантних посад з інших ЗВО та, відповідно, зростання конкуренції при конкурсному відборі.

З метою визначення якісного складу НПП кафедр в університеті функціонує система рейтингів і звітності, яка постійно вдосконалюється. Щорічне звітування НПП передбачене безпосередньо Законом України "Про вищу освіту" та чинними контрактами. НПП звітують про виконання індивідуального плану, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, враховуються результати щосеместрового опитування здобувачів "Викладач очима студентів" та рейтингів НПП.

Хотілося б нагадати про Рекомендації Вченої ради щодо визначення строків укладання контрактів з НПП, які базуються на найбільш вагомих показниках діяльності університету. Вони є істотним мотивуючим фактором для покращення НПП своїх досягнень у професійній діяльності, а в результаті – й університету загалом.

Як зазначалося, через війну відбулося скорочення обсягів фінансування університету відповідно до скорочення видатків Державного бюджету України в галузі освіти і науки. Призупинено "формульне" фінансування ЗВО, що призвело до вимушеного скорочення штатних одиниць. Але нам вдалося зберегти науково-педагогічні колективи та наукові школи. Крім цього, КПІ є одним із небагатьох ЗВО, які продовжують виплати за наукові ступені, вчені звання та стаж роботи у максимально можливих, визначених чинним законодавством  граничних розмірах.

Отже, завданнями щодо забезпечення якості НПП є: неухильне дотримання умов конкурсного відбору НПП; здійснення систематичного контролю кафедрами якості проведення занять, зокрема в дистанційному режимі, з урахуванням опитування студентів, показників рейтингів НПП та щорічних звітів на кафедрі; моніторинг та контроль накопичення необхідного обсягу підвищення кваліфікації працівників; впровадження постійно діючої системи формування кадрового резерву з широким залученням випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.

На завершення блоку кадрових питань варто нагадати, що було оновлено та затверджено "Положення про наукового керівника структурного підрозділу", який має низку управлінських функцій.

* * *

Окремо слід сказати про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями вищої освіти, яка тепер є безстроковою. Нині ми не маємо дефіциту ліцензійних обсягів, які складають за рівнями:

  • перший (бакалаврський) – 9075;
  • другий (магістерський) – 5001;
  • третій (освітньо-науковий) – 747.

У складних умовах сьогоднішнього функціонування закладу вищої освіти, якісна підготовка фахівців можлива лише за ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Питаннями її функціонування, вдосконалення та розвитку опікується департамент якості освітнього процесу у тісній співпраці з іншими департаментами університету, факультетами/навчально-науковими інститутами, кафедрами.

Постійно триває вдосконалення системи звітності: інтеграція систем "Рейтинг НПП", "Профілі кафедр" та "Самоаналіз"; оновлено норми бального оцінювання рейтингів НПП та Положення про систему рейтингування підрозділів за показниками діяльності (профілі); впроваджено систему "Кабінетів", тобто переважна більшість показників вноситься централізовано профільними департаментами та відділами (без участі НПП та кафедр).

Щорічно здійснюється самоаналіз діяльності кафедр (внутрішня акредитація), під час якого ґрунтовно аналізуються показники діяльності підрозділів, які безпосередньо реалізують освітні програми. Принагідно слід відзначити поліпшення ситуації з виконанням ліцензійних умов. Проте є над чим працювати і надалі.

Нова модель економіки вимагає модернізації та оптимізації переліку освітніх програм. У межах проведення самоаналізу кількість освітніх програм в нашому університеті скоротилася на 118 ОП, а у 2022 році припинено набір на 97 освітніх програм. Ми мусимо чітко усвідомлювати, що необхідним кроком для збереження науково-педагогічних колективів та наукових шкіл є забезпечення переліку ОП, який містить виключно актуальні, конкурентоспроможні, затребувані ринком праці освітні програми з прив'язкою до конкретного сектору економіки, що відповідатимуть вимогам нової моделі економіки.

Перевіркою ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є акредитація освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Наразі вже маємо деякий досвід акредитації – акредитовано 110 освітніх програм. На 2022/2023 навчальний рік заплановано рекордну кількість – 124 освітні програми на акредитацію НАЗЯВО. Попри воєнний стан, перебої з електропостачанням, ми йдемо за наміченим планом, а університет знаходить фінансові можливості для здійснення акредитації, що сприяє стабільній роботі університету в цілому.

в умовах воєнного стану

Ще одним підтвердженням ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є те, що КПІ – один із дуже небагатьох українських ЗВО, які не мають умовних акредитацій та неакредитацій освітніх програм, тим більше за такої кількості проведених акредитацій. Також маємо хороші показники за кількістю "зразкових" акредитацій (9 ОП).

Але ми не повинні на цьому зупинятися. Перед університетом стоїть завдання проходження міжнародної акредитації освітніх програм університету за процедурами і вимогами іноземних акредитаційних агентств. Дещо вже зроблено: підписано відповідні угоди з міжнародними агентствами, подаємо на міжнародну акредитацію 4 освітні програми, набуваємо відповідного досвіду. Але це лише перший крок та велика відповідальність, яка вимагає від університету додаткових зусиль.

Сподіваємося, що саме цього, ювілейного для КПІ року, Україна переможе країну-агресора, і ми зможемо зміцнити наше лідерство серед вишів нашої держави та посилити свої позиції у світовому освітньому просторі.

КПІ жив, живе і житиме попри всі випробування!

Дата події