Інженерно-хімічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІХФ: вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмната 506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-21-27, 204-90-01
E-mail: ixf[at]kpi.ua
URL:
Декан ІХФ: д.т.н., професор, Панов Євген Миколайович
День факультету: 29 квітня
Соціальні мережі Соціальні мережі

Кафедри iнженерно-хiмiчного факультету

Логотип ІХФФакультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і устаткування.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп'ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автоматизованого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІХФ

Кафедра Екології та технології рослинних полімерів
101 Екологія
Екологія д.філософії (о,з)
Екологічна безпека бакалавр (о,з)
Екологічна безпека магістр опп (о)
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія д.філософії (о)
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології бакалавр (о,з)
Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології магістр опп (о,з)
Хімічні технології та інженерія магістр онп (о)
Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка д.філософії (о)
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання бакалавр (о,з)
Інжиніринг паковань та пакувального обладнання магістр опп (о)
Прикладна механіка магістр онп (о)
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування д.філософії (о)
Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів бакалавр (о,з)
Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проєктування інноваційного галузевого обладнання магістр опп (о,з)
Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проєктування інноваційного галузевого обладнання магістр онп (о)
Кафедра Машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування д.філософії (о,з)
Комп'ютерно-інтегровані технології проєктування обладнання хімічної інженерії бакалавр (о)
Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проєктування інноваційного галузевого обладнання магістр опп (о,з)
Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проєктування інноваційного галузевого обладнання магістр онп (о)
Кафедра Технічних та програмних засобів автоматизації
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології д.філософії (о)
Технічні та програмні засоби автоматизації бакалавр (о,з)
Технічні та програмні засоби автоматизації магістр опп (о,з)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання