Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІПСА: корпус № 35, проспект Берестейський, 37-А, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок:
заступник директора, д.т.н., професор В.Д. Романенко: 204-80-97,
деканат: 204-97-01
E-mail: ipsa[at]kpi.ua
URL:

Відбіркова комісія IПСА:
E-mail: ipsa-vk[at]ukr.net

Підготовчі курси (10-11 класи):
Телефони: 204-97-02, +38(066)446-72-70,
e-mail: kpiipsa[at]gmail.com

Науковий керівник ІПСА: д.т.н., професор, академiк НАНУ Згуровський Михайло Захарович
В.о. директор ІПСА: Член-кореспондент НАН України Відділення інформатики, спеціальність: математичне моделювання та оптимізація, д.ф.-м.н., професор Касьянов Павло Олегович

Підрозділи Інституту прикладного системного аналiзу

логотип ІПСАІнститут прикладного системного аналізу  (ІПСА) Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського створено в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі науково-дослідного Інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу КПІ. Метою створення такого навчально-наукового комплексу було поєднання інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти та передових наукових досліджень, спрямованих на отримання наукових та науково-технічних знань для проведення комплексного аналізу та прогнозування проблем держави соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямування. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва - "кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури" (до 1985 року), нова назва - "кафедра системного проектування").

В Інституті сконцентровано потужний науковий потенціал. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення методології системного аналізу, математичних методів і програмних засобів здійснюється в тісному зв'язку з навчальним процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес.

В ІПСА видається міжнародний науковий журнал “Системні дослідження та інформаційні технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України, і у 2020 році включено до баз Scopus та Web of Science.

Інститут є організатором та співорганізатором міжнародних семінарів та конференцій, зокрема  конференції світового рівня The IEEE International Conference on System Analysis & Intelligent Computing. 

Інтеграція в Інституті навчального і наукового напрямів дала можливість здійснювати унікальні дослідження та реалізувати методологію підготовки аналітиків практичної орієнтації, рівень освіти яких відповідає рівню міжнародних стандартів. Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних систем, менеджерами проектів, інженерами з комп'ютерних систем і мереж у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і фірмах в Україні та за кордоном.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІПСА

Кафедра Математичних методів системного аналізу
124 Системний аналіз
Системний аналіз д.філософії (о,з)
Системний аналіз і управління бакалавр (о)
Системний аналіз і управління магістр опп (о)
Системний аналіз фінансового ринку магістр опп (о)
Кафедра Системного проектування
122 Комп’ютерні  науки
Комп’ютерні  науки д.філософії (о,з)
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання бакалавр (о)
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання магістр опп (о)
Комп’ютерні  науки магістр онп (о)
Кафедра Штучного інтелекту
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки д.філософії (о,з)
Системи і методи штучного інтелекту бакалавр (о)
Системи і методи штучного інтелекту магістр опп (о)
Комп`ютерні науки магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Друга вища та післядипломна освіта на ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підрозділ проводить підготовку (для отримання післядипломної освіти) бакалаврів  за такими спеціальностями та освітніми програмами

124 Системний аналіз:

  • Системний аналіз фінансового ринку.

122 Комп'ютерні науки:

  • Системи і методи штучного інтелекту;
  • Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання.