You are here

Новини сайту приймальної комісії

Subscribe to Новини сайту приймальної комісії feed Новини сайту приймальної комісії
Updated: 9 hours 1 min ago

Сайт приймальної комісії знаходиться у процесі оновлення. Деякі частини можуть працювати нестабільно.

Tue, 16/10/2018 - 22:17
З 15.10.2018 сайт починає налаштування великого оновлення яке було нещодавно встановлене. Деякі системи сайту можуть працювати нестабільно. Команда приймальної комісії приносить свої вибачення за можливі незручності. В разі виникнення питань пишіть нам на pk@kpi.ua.

Списки переведених студентів 1 курсу на додаткові місця державного замовлення для осіб пільгових категорій зі зміною джерела фінансування, які були зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Mon, 27/08/2018 - 14:28
Денна   Ф-т Код Спеціальність PDF ВПІ 186 Видавництво та поліграфія PDF ІПСА 122 Комп’ютерні науки PDF ФЛ 035 Філологія PDF ФСП 081 Право PDF ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФММ 075 Маркетинг PDF ФТІ 125 Кібербезпека PDF ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології PDF   Заочна   Ф-т Код Спеціальність PDF ВПІ 061 Журналістика PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF  

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб — денна та заочна форми навчання

Tue, 21/08/2018 - 23:26
Денна — Освітньо-наукова програма підготовки   Факультет Код Спеціальність PDF ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити   Денна — Освітньо-професійна програма підготовки   Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ММІ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити   Заочна — освітньо-професійна програма     Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 073 Менеджмент: Управління у сфері оборонно-промислового комплексу Завантажити ФММ 073 Менеджмент: Управління у сфері оборонно-промислового комплексу (скорочена) Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити

Інформація щодо обліку у військоматі — Військово-мобілізаційний відділ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Mon, 20/08/2018 - 12:31
Поселення 1-го курсу Для постановки на військовий облік у Солом’янському РВК (корпус 31) студентам необхідно взяти з собою: 1. Паспорт громадянина України або ID-картка з додатком (оригінал та копія); 2. Посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток (тимчасове посвідчення) з відміткою про зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання (оригінал та копія); 3. Копія ідентифікаційного номера; 4. Ордер на поселення в гуртожиток (оригінал та копія) – видається по прибуттю в гуртожиток; 5. Конверт з марками – 2 шт.; а також заповнені документи згідно зразків: 6. Заповнена АНКЕТА; 7. Власноруч заповнена ЗАЯВА; 8. Власноруч заповнена АЛФАВІТНА КАРТКА – 2 примірники. Зразок анкети Зразок заяви Зразок алфавітної картки

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року до магістратури за державним замовленням — денна та заочна форми навчання

Sat, 18/08/2018 - 18:13
Денна — Освітньо-наукова програма підготовки   Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити   Денна — Освітньо-професійна програма підготовки   Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка (Прогрестех) Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ММІ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити   Заочна — освітньо-професійна програма   Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити  

Прийом оригіналів документів вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб подовжено до 31 серпня

Sat, 18/08/2018 - 13:13
На численні прохання подовжено прийом оригіналів документів від вступників до КПі ім. Ігоря Сікорського для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Оригінали будуть прийматись до 31 серпня, 17.00 у відбіркових комісіях факультетів та інститутів. Звертайтесь за телефонами гарячих ліній.

Списки переведених студентів 1 курсу на вакантні місця державного замовлення зі зміною джерела фінансування, які були зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Sat, 18/08/2018 - 12:17
Денна   Ф-т Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія PDF ІЕЕ 184 Гірництво PDF ІПСА 124 Системний аналіз PDF ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ІФФ 132 Матеріалознавство PDF ІХФ 101 Екологія PDF ІХФ 133 Галузеве машинобудування PDF ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF ММІ 131 Прикладна механіка PDF ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка PDF ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ТЕФ 122 Комп’ютерні науки PDF ТЕФ 143 Атомна енергетика PDF ТЕФ 144 Теплоенергетика PDF ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології PDF ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF ФБМІ 163 Біомедична інженерія PDF ФБТ 133 Галузеве машинобудування PDF ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія PDF ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка PDF ФЕЛ 171 Електроніка PDF ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ФММ 073 Менеджмент PDF ФМФ 104 Фізика та астрономія PDF ФМФ 111 Математика PDF ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФСП 081 Право PDF ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали PDF ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF  

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Fri, 17/08/2018 - 13:53
Денна   Ф-т Код Спеціальність PDF ММІ 173 Авіоніка PDF ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ВПІ 186 Видавництво та полграфія PDF ФСП 081 Право PDF   Заочна   Ф-т Код Спеціальність PDF ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка PDF ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ФСП 081 Право PDF  

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Fri, 17/08/2018 - 13:51
Денна   Ф-т Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія PDF ІЕЕ 184 Гірництво PDF ІПСА 122 Комп’ютерні науки PDF ІПСА 124 Системний аналіз PDF ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ІФФ 132 Матеріалознавство PDF ІХФ 101 Екологія PDF ІХФ 133 Галузеве машинобудування PDF ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація PDF ВПІ 061 Журналістика PDF ВПІ 073 Менеджмент PDF ВПІ 186 Видавництво та поліграфія PDF ЗФ 131 Прикладна механіка PDF ММІ 131 Прикладна механіка PDF ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка PDF ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ТЕФ 122 Комп’ютерні науки PDF ТЕФ 143 Атомна енергетика PDF ТЕФ 144 Теплоенергетика PDF ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології PDF ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія PDF ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології PDF ФБМІ 122 Комп’ютерні науки PDF ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка PDF ФБМІ 163 Біомедична інженерія PDF ФБТ 133 Галузеве машинобудування PDF ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія PDF ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка PDF ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка PDF ФЕЛ 171 Електроніка PDF ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка PDF ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури, перша — англійська PDF ФЛ 035 Філологія: 035.043 германські мови та літератури, перша — німецька PDF ФЛ 035 Філологія: 035.055 романські мови та літератури, перша — французька PDF ФММ 051 Економіка PDF ФММ 073 Менеджмент PDF ФММ 075 Маркетинг PDF ФМФ 104 Фізика та астрономія PDF ФМФ 111 Математика PDF ФПМ 113 Прикладна математика PDF ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія PDF ФСП 054 Соціологія PDF ФСП 081 Право PDF ФСП 231 Соціальна робота PDF ФСП 281 Публічне управління та адміністрування PDF ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали PDF ФТІ 113 Прикладна математика PDF ФТІ 125 Кібербезпека PDF ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF   Заочна   Ф-т Код Спеціальність PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, елекротехніка та електромеханіка PDF ФЕА 141 Електроенергетика, елекротехніка та електромеханіка PDF ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури, перша — англійська PDF ВПІ 061 Журналістика PDF ВПІ 186 Видавництво та поліграфія PDF ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія PDF ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення PDF ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія PDF ФТІ 125 Кібербезпека PDF ФММ 051 Економіка PDF ФММ 073 Менеджмент PDF ФММ 075 Маркетинг PDF ФСП 081 Право PDF ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія PDF  

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року до магістратури за державним замовленням — денна та заочна форми навчання

Mon, 13/08/2018 - 10:27
Денна — Освітньо-наукова програма підготовки     Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити       Денна — Освітньо-професійна програма підготовки     Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка (Прогрестех) Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ММІ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити       Заочна — освітньо-професійна програма     Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити  

Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року КПІ ім. Ігоря Сікорського — денна та заочна форми навчання

Tue, 07/08/2018 - 10:53
Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання Списки зарахованих з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» — денна та заочна форми навчання

Рейтингові списки вступників на перший курс на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Wed, 01/08/2018 - 20:55
Денна     Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити --> ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ММІ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Завантажити ФЛ 035 Філологія: 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Завантажити ФЛ 035 Філологія: 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька Завантажити --> ФЛ 035 Філологія: 035.041 германські мови та літератури, перша — англійська Завантажити ФЛ 035 Філологія: 035.043 германські мови та літератури, перша — німецька Завантажити ФЛ 035 Філологія: 035.055 романські мови та літератури, перша — французька Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити       Заочна     Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити -->  

Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2018 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання

Wed, 01/08/2018 - 12:30
Денна     Факультет Код Спеціальність PDF ІЕЕ 101 Екологія Завантажити ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ІЕЕ 144 Теплоенергетика Завантажити ІЕЕ 184 Гірництво Завантажити ІПСА 122 Комп’ютерні науки Завантажити ІПСА 124 Системний аналіз Завантажити ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ІФФ 132 Матеріалознавство Завантажити ІФФ 136 Металургія Завантажити ІХФ 101 Екологія Завантажити ІХФ 131 Прикладна механіка Завантажити ІХФ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Завантажити ВПІ 061 Журналістика Завантажити ВПІ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Завантажити ММІ 173 Авіоніка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ПБФ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ТЕФ 142 Енергетичне машинобудування Завантажити ТЕФ 143 Атомна енергетика Завантажити ТЕФ 144 Теплоенергетика Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФІОТ 126 Інформаційні системи та технології Завантажити ФБМІ 122 Комп’ютерні науки Завантажити ФБМІ 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Завантажити ФБМІ 163 Біомедична інженерія Завантажити ФБМІ 227 Фізична терапія, ерготерапія Завантажити ФБТ 133 Галузеве машинобудування Завантажити ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія Завантажити ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка Завантажити ФЕЛ 171 Електроніка Завантажити ФЕЛ 172 Телекомунікації та радіотехніка Завантажити ФЛ 035 Філологія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФМФ 104 Фізика та астрономія Завантажити ФМФ 111 Математика Завантажити ФПМ 113 Прикладна математика Завантажити ФПМ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФПМ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ФСП 081 Право Завантажити ФСП 231 Соціальна робота Завантажити ФСП 281 Публічне управління та адміністрування Завантажити ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали Завантажити ФТІ 113 Прикладна математика Завантажити ФТІ 125 Кібербезпека Завантажити ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити       Заочна     Факультет Код Спеціальність PDF ІХФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ІХФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити ФММ 073 Менеджмент Завантажити ВПІ 186 Видавництво та поліграфія Завантажити ЗФ 131 Прикладна механіка Завантажити ММІ 131 Прикладна механіка Завантажити ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ТЕФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Завантажити ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення Завантажити ФІОТ 123 Комп’ютерна інженерія Завантажити ФММ 051 Економіка Завантажити ФММ 075 Маркетинг Завантажити ФСП 054 Соціологія Завантажити ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія Завантажити  
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій