Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 26 жовтня 2020 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На його початку ректор визначив головні питання для обговорення й запросив учасників стисло прозвітувати про роботу впродовж минулого тижня і розповісти про плани роботи за їхніми напрямами на тиждень, що розпочався.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Адміністративно-управлінська робота

Тривають роботи з впровадження СЕД «Мегаполіс» (спільно із загальним відділом). З 19 жовтня 2020 р. запроваджено процедуру оформлення договорів у СЕД «Мегаполіс». Сервіс  підписання наказів уже другий тиждень поспіль працює нормально, відповідні накази розсилаються.

Забезпечення навчального процесу

Прийом студентів здійснюється у штатному режимі згідно з графіком заїздів. Було декілька звернень до ДНВР щодо того, що студенти не могли, або ж їхні батьки побоювались приїзду на навчання в умовах карантину. Щоб не загострювати питання, студентам дозволялося не приїжджати. Але водночас здійснюється і поселення в гуртожитки, і прийом на навчання відповідно до графіку. Факультети дотримуються санітарних вимог, визначених нашими нормативними документами.

Ведеться підготовка до засідання Методичної ради, яке відбудеться наступного тижня.

Минулого тижня експерти НАЗЯВО проводили акредитаційну експертизу освітніх програм факультету лінгвістики (магістратура: англійська, німецька і французька мови). Все пройшло в штатному режимі. Єдина позаштатна ситуація – це DDOS-атака на інформаційно-комунікаційні ресурси університету, через що роботу довелося проводити за допомогою телефонного зв’язку, 4G, Internet. Експерти отримали змогу ознайомитися з усіма матеріалами, які їм були вчасно надані. Ми отримали від експертів рекомендації. Одночасно вони подякували за надані їм матеріали та злагоджену роботу підрозділів університету.

На цьому тижні розпочинається робота з акредитації освітніх програм в ІАТ.

Продовжується аналіз освітніх програм рівня «бакалавр» щодо їх відповідності вимогам стандартів. З результатами аналізу планується ознайомити гарантів освітніх програм для оновлення їх змісту та приведення у відповідність до вимог НАЗЯВО. У середу планується зустріч з гарантами усіх ОП для проведення відповідного навчання. Необхідність цього заходу викликана тим, що низка положень, які були ухвалені влітку, не всіма підрозділами остаточно відпрацьована.

Розпочалася робота щодо формування екзаменаційних комісій для захисту магістерських дисертацій. Усі магістри, крім однієї спеціальності, проходять практику. Вона наближається до завершення. Водночас, ми продовжуємо співпрацювати з системними підприємствами з кожної спеціальності щодо укладення нових угод. У деяких випадках отримуємо відмови, з посиланням підприємств на те, що у них відсутні можливості приймати випускників. Але загалом, здебільшого, з серйозними підприємствами починаємо угоди підписувати.

Внесено дані всіх аспірантів бюджетної форми навчання 2020 року до бази ЄДЕБО. Завершується внесення даних аспірантів контрактної форми навчання.

Спільно з ІМЯО відпрацьовано методику оцінювання за формалізованими критеріями англомовних сторінок сайтів підрозділів.

Продовжувалася  робота щодо забезпечення безперебійної роботи «Електронного кампусу» («ЕК»): виправлення помилок, додавання груп, внесення нових викладачів тощо.

Продовжилася робота з розміщення  курсів на платформі «Сікорський».

Проводиться робота зі збору англомовних навчальних планів та освітніх програм.

Протягом тижня вживалися заходи щодо протидії масованим DDOS-атакам на інформаційно-комунікаційні ресурси університету. Атака була дуже масованою і триває до сьогодні. Кількість одночасно атакуючих з різних вузлів вночі 20.10.2020 р. досягла майже 200 тис. одиниць. Спочатку було атаковані сервери, на яких знаходиться «ЕК». Потім перейшли на сервери КПІ-Телеком, де здійснюється хостинг сайтів. Суттєвих збитків немає, окрім іміджевих, адже атака розпочалася, коли проходила акредитація. Ми очікуємо на відпрацювання питання кіберполіцією. За наявною інформацією – це зовнішні атаки зі світової мережі. За деякими часовими поясами визначалися навіть певні країни, коли ці атаки переналаштовувалися.

Стабільність роботи «ЕК» та «Sikorsky distance» забезпечено. Було певне зменшення швидкості, але загалом ці сервіси працюють.

Минулий тиждень був атестаційний. Спільно з ДНВР роботи були перенесено на ті три дні. Коли відбувалася масована атака і спостерігалися деякі збої в роботі систем, час виставлення результатів атестації в «ЕК» було перенесено. Але загалом робота проводилася, і був розроблений ще один модуль для виправлення РНП просто в «ЕК», що суттєво пришвидшить внесення змін до РНП  і замість декількох тижнів один день буде виділений для вирішення питань. Це суттєвий момент.

Поки що успішно працюють ті заходи апаратного та програмного рівня, які були застосовані КПІ-Телеком.

У зв’язку із DDOS-атакою КПІ та перервами в роботі локальної мережі оновлення контингенту перенесено на декілька днів.

Продовжується реєстрація акаунтів. Статистика станом на 23.10.2020 р. є такою:

 • MO365 – понад 1100;
 • Google Workspace (G Suite) – понад 5200;
 • Дистанційні курси Microsoft IT Academy – більше ніж 1000.

Ресурси КБІС підключено до оновленого SSL сертифікату. Надалі проблеми будуть вирішуватись на випередження, щоб унеможливити простої в роботі.

Підготовлено до реєстрації та передачі до ТОВ «СОФТІКО» Меморандум про взаєморозуміння. На підставі Меморандуму готується до підпису договір про постачання від ТОВ «Інформаційні технології САПР» у користування програмного продукту Solid work на 2000 користувачів за 25 грн на 12 місяців. По факультетах/інститутах  ліцензії розподілятиме КБІС.

Створено зведений перелік ліцензій на програмне забезпечення, що використовується в КПІ. Перелік у відділі захисту інформації. Представники факультетів/інститутів при формуванні акредитаційних справ можуть звертатися за цією інформацією до відділу захисту інформації КБІС.

Продовжено тестування окремих функцій модулю редагування РНП на тестовому сервері.

Введено в дію модуль «Статистичні дані», що забезпечує моніторинг кількості студентів, які взяли участь в опитуванні та відвідування ЕК студентами та НПП за останні 3, 10 та 30 діб. Модуль недоступний загалові, а підключення відбувається до конкретних акаунтів керівників університету або факультетів.

Представники ДООП узяли участь у нараді з підготовки даних для міжнародних рейтингів.

Спільно з ДМС проведено нараду з питань набору студентів-іноземних громадян. Визначено відповідальних, проводиться  робота.

Начальник відділу сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку ДНВР Н.М. Пожарська

Стипендіальне забезпечення

Спільно з ДЕФ студентам виплачено академічну стипендію за жовтень. Окрім того,  проведено всі виплати студентам з числа дітей-сиріт, зокрема виплата одноразової грошової допомоги студентам-сиротам при працевлаштуванні.

Підготовлено договір пожертви для виплати стипендії від Монобанку. Договір надіслано на узгодження другій стороні.

Академічна мобільність

Проведено онлайн-зустріч з першокурсниками «Мобільність від А до Я». Участь у ній взяли близько 60 студентів. Учасників зустрічі поінформовано про програми Еразмус, стипендіальні програми, програми обміну, особливості оформлення документів та вимоги до кожної з них.

До ТУ Дрездена та Доннерстагу направлено пропозиції щодо нових угод Еразмус.

Спільно з ДМС та ДООП обговорено питання укладання каталогу англомовних дисциплін.

Навчально-виховна робота

Проведено нараду з НВР, на якій увагу заступників деканів/директорів зосереджено на таких  питаннях:

 • продовження термінів календарного контролю на період DDos-атаки – нині в «ЕК»  прописано кінцевий термін внесення результатів 28.10.2020;
 • обговорення аналізу результатів сесій (літні та зимові) за останні 3 роки, з порівнянням результатів літньої сесії 2019/2020 н.р. (дистанційної);
 • факультети/інститути мають посилити увагу та контроль за дотриманням регламенту організації освітнього процесу у поточному семестрі.

Спільно зі студмістечком та факультетами опрацьовано й узгоджено списки з розміщення студентів 1-го курсу 6-го заїзду (26-30 жовтня, ІПСА та ФММ). Чекаємо орієнтовно 400 студентів.

Минулий тиждень (5-й заїзд) пройшов у штатному режимі, університет прийняв 679 студентів першого курсу (ФПМ, ІАТ, ІХФ, ФЛ). Виявили бажання залишитися на поселенні 38. Не прибули на тиждень очного навчання з поважних причин 35 студентів. 

Підготовлено до узгодження накази «Про затвердження графіку зимового випуску 2020», «Про супроводження документів здобувачів вищої освіти».

Співробітники ДНВР взяли участь в акредитації ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «035 Філологія» (мобільність, навчально-виховна робота, соціально-психологічна робота та сприяння працевлаштуванню).

Профорієнтація та працевлаштування

На розіслані компаніям-партнерам запрошення щодо участі в Ярмарку вакансій (у режимі онлайн), який заплановано на 16-20 листопада 2020 р., отримали підтвердження від 19 компаній.

У межах підписаних договорів про співпрацю з компаніями-працедавцями відбувся вебінар для студентів від KUEHNE+NAGEL «Бізнес Аналіз та ІТ», реалізовано програму «Upgrade yourself with lifecell» від компанії «lifecell», яка включала в себе 10 тренінгів для викладачів та працівників університету.

Також забезпечили інформаційною підтримкою проведення вебінару про те, як підготуватися до хакатону «SPORT AND ENTERTAINMENT HACKATHON» від Міністерства молоді та спорту.

Спільно з Медіалабораторією та факультетами/інститутами розпочато підготовку до запланованого на 12 грудня 2020 року Дня відкритих дверей.

Організаційна робота

19 жовтня 2020 року в компанії ХУАВЕЙ УКРАЇНА взяли участь в урочистій церемонії відкриття освітньої програми «Насіння для майбутнього – 2020» онлайн. Цього року було подано більше ніж 100 заявок на участь у програмі, з них 21 – КПІ. За підсумками конкурсного відбору було відібрано 50 українських студентів із 23 провідних університетів, з них 10 – це студенти КПІ з 5 інститутів і факультетів (ІЕЕ, РТФ, ФЕЛ, ФТІ, ПБФ), що свідчить про збільшення поінформованості студентів та їхньої активності.

Враховуючи рекомендації, висловлені на минулому ректораті, департамент спільно з Медіалабораторією розпочав підготовку до зйомок у рамках адаптаційних заходів для першокурсників. На поточному тижні заплановано інтерв’ю із заступником начальника поліції Солом'янського району.

Підготовлено пост-презентацію проєктів департаменту – «Дня донора», фестивалю «ТехноАртКПІ», олімпіади «KPIopen», Ярмарку вакансій.

Для підвищення зацікавленості першокурсників науковою складовою навчання в університеті і для популяризації наукових гуртків було презентовано сервіс «Гурток за інтересами». Він допоможе студентам у виборі гуртка за інтересами. За чотири дні зареєструвалося 16 студентів першого курсу.

У межах міжнародного Дня академічної доброчесності (21 жовтня) було запущено серію постів на інформаційних каналах у Facebook та Telegram. У рамках співпраці з бібліотекою, було анонсовано челендж від бібліотеки #whyAcademicIntegrity, який закликав студентів розповісти, чому вони дотримуються правил академічної доброчесності.

Минулого тижня кількість підтверджених випадків COVID-19 у КПІ склала 10 осіб. Протягом тижня ми продовжували регулярно та оперативно інформувати студентів і співробітників (https://t.me/dnvr_31/768, https://t.me/dnvr_31/772, https://t.me/dnvr_31/781, https://t.me/dnvr_31/786).

М. З. Згуровський

Ви даєте великий обсяг інформації для першокурсників в різний час на різних ресурсах. Але важливо подавати цю інформацію в єдиному пакеті, який би зорієнтував їх на перші місяці навчання і проживання для іногородніх в університеті і на його можливості. Так, має надати свою інформацію поліція, медики, представники центрів спортивного виховання, палацу культури і мистецтв та інш. У цьому році що можна зробимо навздогін, але в наступному не забувайте про цю давню, багаторічну традицію.

Директор департаменту якості  освітнього процесу О. А. Жученко

На минулому тижні закінчила роботу наша розширена експертна група з акредитації ОП за спеціальністю ФЛ. Робота дещо була ускладнена обмеженим доступом до інформаційних ресурсів університету. Це зазначали й експерти, які проводили експертизу. Тому, пояснюючи ситуацію, довелося активно співпрацювати з керівництвом НАЗЯВО. Відповідну інформацію було надіслано для того, щоб зовнішні проблеми, з якими зіткнувся наш університет, не вплинули на результати акредитації ОП. Нині по всіх трьох ОП чекаємо на результати.

На цьому тижні повинні отримати результати роботи експертної групи по ОП спеціальності «Соціальна робота». Виїзна експертиза вже завершилася.

Окрім того, на цьому тижні, з середи, розпочинає працювати нова експертна група з акредитації ОП спеціальності «Авіа- та ракетобудування» в ІАТ.

Минулого тижня завершився етап внутрішньої акредитації, що стосується рівня кафедр і факультетів. Тут отримали достатньо великий обсяг інформації. Тепер починаємо його аналізувати на рівні університету для відповідного напрацювання рекомендацій, певних рішень вже акредитаційною комісією університету. Маємо досить багато показників, досить багато різних напрямів, за якими буде проводитись відповідний аналіз.

Департамент продовжує супроводжувати численну кількість конкурсів на заміщення вакантних посад викладачів за новою процедурою. Це вже здійснюється. Виникають запитання в дистанційному режимі та в режимі електронної пошти. Кафедрам/факультетам надаються відповідні консультації.

М. З. Згуровський

Олексію Анатолійовичу, Анатолію Анатолійовичу – щодо внутрішньої акредитації. У нас був великий перелік ОП, які ми мали спочатку пропустити через внутрішню акредитацію. Як тут  справи?

О. А. Жученко

Все це здійснюється. Ті ОП, які заплановані на зовнішню акредитацію, йдуть першочергово. Вони проводяться відповідно до графіку, перед тим як подавати відповідні заявки.

М. З. Згуровський

Вона не є формальною, ця процедура дієва? Вона допомагає кафедрам підготуватися до справжньої зовнішньої акредитації?

О. А. Жученко

Ні, вона не формальна. Вона достатньо глибока, здійснюється за різними напрямами та показниками.

М. З. Згуровський

Наталіє Михайлівно, нині триває підготовка до чергового Фестивалю «Sikorsky Challenge». Ваш департамент багато робить у цьому напрямі, працюючи зі школярами і студентами. Ви якось пов’язуєте роботу вашого департаменту з тим, що робить команда, яка готує Sikorsky Challenge? Є у вас зв’язок?

Н. М. Пожарська

Так, ми співпрацюємо. Нам надсилали повідомлення, просили запрошувати компанії для участі у фестивалі як інвесторами або спонсорами. Ми надсилали цю інформацію. Також у межах цього конкурсу йде конкурс ТЕХНО.  Наші студенти також виявили бажання взяти участь і спілкуватися з учнями на майстер-класах, тобто ми такі майстер-класи також організовуємо.

М. З. Згуровський

Це йде в одній взаємопов’язаній системі?

Н. М. Пожарська

Так.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

Ю.М. Сидоренко 19.10.2020 взяв участь у засіданні Комітету з питань оборонно-промислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України.

Вчимося і накопичуємо досвід участі в електронних торгах системи Прозорро. Завершено участь у тендерних торгах з ФБМІ (сума договору – 402 тис. грн). Подано заявку від ФЕА (назва послуги «Дослідження потенціалу і можливостей впровадження в Україні водневої енергетики на базі відновлюваних джерел енергії», очікувана вартість 935 тис. грн). Переможцями не визнані, вартість робіт конкурентів (близько 400 тис. грн) є суттєво нижчою собівартості робіт, яку можуть запропонувати наші фахівці, й за такі гроші якісно виконати таку роботу неможливо. Тут ми бачимо явний прояв демпінгування. 

Для участі в торгах подано заявку від НДІ «ТЕЗІС».

Таким чином розширюється коло підрозділів, які активніше долучаються до цього. Цю роботу ми постійно супроводжуємо.

На виконання рішень Координаційної ради КПІ

Спільно з головою Вченої ради М.Ю. Ільченком взяли участь у відеонарадах: 21.10.2020 з першим заступником міністра освіти і науки України М.О. Кизимом щодо підготовки та оголошення Конкурсу держбюджетних наукових робіт; 22–23.10.2020 у складі робочої групи з підготовки пропозицій щодо вдосконалення проведення Конкурсу держбюджетних наукових робіт (мова йшла про покращення системи оцінювання, щоб не оцінювати те, що було колись, а робити акцент на тому, яку цінність має нова держбюджетна тема і що вона дасть Україні).

У взаємодії з П.М. Цибульовим ведеться системна робота зі структурними підрозділами та науковими групами. Минулого тижня проведено 7 зустрічей. Виявлено розробки, що мають перспективи комерціалізації.

Співробітники ДІТТ взяли участь у двох вебінарах неофіційних консультацій Групи спеціалістів з питань інноваційної політики та політики конкурентоспроможності Європейської економічної комісії ООН.

Зроблено у взаємодії зі структурними підрозділами КПІ

22.10.2020 спільно з ДМС взяли участь у підготовці і проведенні відеоконференції 6-го  засідання Українсько-китайської підкомісії з питань співробітництва у космосі. Підписано угоду про створення спільної з Північно-Західним політехнічним університетом (КНР) лабораторії космічної науки.

Спільно з ДМС продовжуємо системну роботу з посилення результативності міжнародної проєктно-грантової динаміки.

На 27.10.2020 заплановано великий семінар-тренінг, який проводять два департаменти.

Взаємодія з зовнішніми партнерами

Без затримок продовжується підготовка до підписання Договору на виконання ДКР на замовлення ДП «ЗАО НДІРВ», м. Харків. 20.10.2020 надіслано пропозиції щодо змісту технічного завдання, 23.10.2020 підготовлено проєкт кошторису.

20.10.2020 Ю.М. Сидоренко спільно з М.Ю. Ільченком узяли участь у нараді з керівництвом СБУ щодо розширення співпраці в науковій сфері (супутники ДЗЗ).

Серед актуальних завдань на сьогодні – засідання по Науковому парку, і о 13:00 засідання щодо проведення Фестивалю стартап-проєктів «Sikorsky Challenge». 

На запит Державної служби експортного контролю України 23.10.2020 підготовлено додатковий комплект документів для оформлення дозволу на імпорт сонячних елементів з Познанської політехніки в рамках спільного проєкту PolyITAN-3-PUT.

М. З. Згуровський

Прохання більш широко поінформувати підрозділи про можливість участі в системі Прозоро та про можливості виборювати нові проєкти через цю систему.

Я мав розмову з декількома керівниками наукових груп. Вони не дуже поінформовані. Потрібно подумати, як довести цю інформацію до усіх наукових груп університету, детальніше розповісти про механізм їх участі. Подумайте про це.

В. А. Пасічник

Ми це вже також відчували і хочемо вже тепер поширити позитивний досвід деяких наших підрозділів, розповісти про те, що це дає. Тоді, я думаю, буде наступна хвиля залучення до цього процесу.

М. З. Згуровський

Віталію Анатолійовичу, потрібно з’ясувати, якою є доля виграних у цьому році бюджетних тем по лінії МОН? Які теми були призупинені через проблеми МОН, якою тепер є їхня доля, адже там близько 10 бюджетних тем з непоганими сумами фінансування.

В. А. Пасічник

Я можу поінформувати. Насправді держбюджетні теми МОН фінансуються нормально. Затримка була пов’язана з держзамовленням. Процес розблоковано. Ми підписуємо  договори в межах держзамовлення. Проводилося два конкурси. Перший конкурс – це конкурс наших бюджетних робіт, які фінансуються з бюджету, і проводиться в межах конкурсу МОН. Спочатку була затримка через те, що МОН не хотіло їх відправляти на аналіз до РНБО. Ми дотиснули, і вони їх направили.  Результати були такі, які нас влаштовують.

Був ще другий конкурс – виконання робіт за держзамовленням. Це ті роботи, які підпадають під спецкошти. Через негаразди в МОН саме цей конкурс було  призупинено. Але два тижні тому рух по ньому розпочався.

М. З. Згуровський

Тобто угоди укладаються.

В. А. Пасічник

Так.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. У порядку виконання рекомендацій Координаційної ради з менеджменту науки:

 • спільно з керівництвом Ради проректорів з наукової роботи МОН України за дорученням першого заступника міністра здійснено конкретні дії, спрямовані на завершення підготовки матеріалів до чергового конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, фінансування яких має розпочатися з січня 2021 року за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040). Мова про те, що, на жаль, дуже довго затримувалась підготовка до чергового конкурсу бюджетних тем. Суть доручення зводиться до того, щоб підготувати нову форму запиту на бюджетні теми, де включити ті пункти, за які будуть даватись солідні бали. Йдеться про експериментальні розробки, створення діючих зразків. Раніше нас не чули в Міністерстві, а тепер перший заступник міністра звернув на це увагу і ми розмовляємо однією мовою. Сьогодні чергове зібрання робочої групи, на якій ми маємо передати до Міністерства проєкт нового Положення, яке Микола Олександрович планує впродовж двох днів видати у вигляді наказу, щоб уже з листопада було оголошено цей щорічний конкурс бюджетних тем наукової діяльності університетів;
 • триває робота з харків’янами з формування ТЗ;
 • здійснено супровід формування технічного завдання та госпдоговору на створення космічного апарату «PolyITAN – 6-12»;
 • спільно з П.М. Цибульовим опрацьовано пропозиції щодо організаційного супроводу комерціалізації тих патентів, які мають перспективу подальшого практичного впровадження.

2. Спільним рішенням голови Вченої ради та проректора з міжнародних зв'язків до роботи групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів долучився заступник голови Вченої ради університету П.О. Киричок.

3. Здійснюється поточна робота Служби вченого секретаря університету стосовно:

 • допомоги в оформленні атестаційних справ здобувачів наукового ступеня кандидата наук (4 справи), доктора філософії (4 справи);
 • підготовки до чергового засідання Вченої ради університету, запланованого на 9 листопада: формування порядку денного засідання, підготовка пропозицій щодо створення разових спеціалізованих рад (8), підготовка документів здобувачів вчених звань для розгляду Вченою радою університету (10 справ) та ін.;
 • проводилися консультації з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації, відділом нагород МОН України та КМДА;
 • отримано у МОН України 5 відзнак для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (очікується оголошення про нагородження на Вченій раді університету);
 • на цьому тижні маємо продовжити роботу щодо впровадження рішення Наглядової ради по ІМЗ після підписання відповідного наказу.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

Відбулися дві важливі події в розвитку міжнародної співпраці аерокосмічного напряму КПІ:

1.1.1. Підписано угоду з Північно-Західним політехнічним університетом Китаю про створення спільної Українсько-Китайської лабораторії космічних досліджень як відкритої міжнародної платформи для розвитку співробітництва в сфері мирного освоєння космосу. Перемовини щодо цього тривали з 11 квітня 2019 року, коли вперше ідея такої лабораторії була схвалена в ході візиту до КПІ віцеадміністратора Національної космічної адміністрації Китаю пана Тянь Юнілуня.

Делегація КПІ в ході підготовки Угоди спромоглася погодження китайської сторони в тому, що розвиток навчально-дослідницької бази спільної лабораторії буде розвиватися за рахунок проєктів, які, зокрема, будуть фінансуватися китайською стороною.

Тепер завдання проректорів Пасічника В.А. і Сидоренка С.І. полягає в тому, щоб спільно з китайськими партнерами: визначити рішенням Вченої ради КПІ підрозділ КПІ, при якому буде створена нова структура; визначити напрями діяльності спільної лабораторії, її розподілену структуру, підготувати Положення про лабораторію; пілотні проєкти для фінансування; призначити директора від української сторони та інших співробітників для адміністрування діяльності лабораторії, а також запросити вчених і викладачів, які будуть вести освітні програми і дослідження на базі створюваної лабораторії.

1.1.2. Відбулася зустріч з паном Сотірісом Бузеасом (Sotiris A. Bouzeas) – генеральним директором компанії GREEK CHALLENGE, Греція (яка спеціалізується на розробках літаків і морських суден). Компанія GREEK CHALLENGE є членом Європейського аерокосмічного кластеру «The European Aerospace Cluster Partnership» (EACP), заснованого в 2009 році у складі 40 аерокосмічних організацій Європи за проєктом Європейського Союзу.

У ході зустрічі представників КПІ (у складі керівників ДМС та ІАТ) було поінформовано про зусилля пана Sotiris A. Bouzeas на рівні урядів Греції, Канади і України сформувати платформу для співпраці трьох країн за фінансової підтримки Європейського Союзу. КПІ запрошено увійти до числа співзасновників такої платформи і очолити «академічний (університетський) субкластер» у складі двох університетів Греції, двох університетів Канади, двох університетів України за лідерської функції КПІ.

У найближчій перспективі – розгляд установчих документів, створення представництва новостворюваного кластеру в Києві, подання проєктних пропозицій до нової Програми ЄС «Горизонт Європа» і до Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», запрошення КПІ до членства в Європейському аерокосмічному кластері й створення його представництва у Києві.

1.2. На запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Мікусінські спільно з керівниками ДНВР провели зустріч з Міністром виробництва, науки та технологій провінції Санта-Фе (Аргентина) Даніелем Костаманья. Йшлося про можливу участь вчених КПІ в спільних з Аргентиною проєктах, у яких буде пропонуватися застосування ІТ в процесах виготовлення сільськогосподарської техніки. Пропозиції направлено до ММІ.

1.3. На 28 жовтня (11:00) спільно з О.М. Новіковим готується зустріч з керівниками Cyber Security Program  – делегацією CRDFGLOBAL in Ukraine (Відділення Національного наукового фонду США в Україні). Тема зустрічі – започаткування співпраці через укладання Меморандуму, імплементацію в КПІ онлайн-курсу з кібергігієни «Базові правила безпеки у цифровому середовищі» та інші можливі додаткові активності.

1.4. На 28 жовтня готується церемонія oнлайн-підписання Меморандуму про організацію в КПІ школи підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів і ліфтів (колишнього Посла Кореї в Україні за пропозицією Лі Янгу). Фінансування цього проєкту здійснить корейська компанія Samsung. У подальшому планується розширювати напрями професій.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

2.1. Кількісні характеристики перебігу вступної кампанії станом на 26 жовтня 2020 р. такі: усього зараховано 233 іноземці (рік тому було 234); видано запрошень на навчання  – 274  (торік було видано 355 запрошень).

2.2. Завершено роботу над текстом «Концепції системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов». Текст, у якому враховано всі зауваження і пропозиції від департаментів, юридичної служби КПІ та комісій Вченої ради, введено її в дію наказом по університету.

Першочергові завдання щодо реалізації Концепції:

 • впровадити визначений концепцією для всієї управлінської вертикалі – ректорату, Вченої ради, департаментів навчального профілю, ДМС і ЦМО в його складі, ДЕФ та студмістечка, факультетів, інститутів та кафедр – баланс повноважень, обов'язків, відповідальності і підхід до розподілу коштів від навчання іноземних громадян;
 • посилити участь керівників підрозділів (деканів факультетів, директорів інститутів і завідувачів кафедр) у роботі з набору на навчання в КПІ іноземних громадян через внесення запланованих показників цієї роботи до індивідуальних контрактів і профілів кафедр і запровадження відповідальності за виконання (чи невиконання) запланованих показників;
 • посилити рівень менеджменту в апараті ЦМО шляхом переведення співробітників ЦМО на принципи оцінювання роботи і матеріальне стимулювання на основі аналізу виконання запланованих «kpi» («key performance indicators») для співробітників, які організовують набір іноземних громадян.

2.3. Продовжуються контакти із посольствами країн, які вважаються потенційно ємними для приїзду їх громадян на навчання в КПІ (22 країни: Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Туреччина, Йорданія, Іран, Китай, В′єтнам, Бразилія, Аргентина, Перу, Еквадор, Марокко, Нігерія, Індія, Пакистан, Туніс, Сенегал, Кувейт, Конго, Ізраїль, Єгипет). Ми запрошуємо їх представників відвідати КПІ та обговорити взаємодію в питаннях набору їхніх громадян на навчання в КПІ.

2.4. Розглядаються пропозиції від комісії Вченої ради з освітньої діяльності щодо проєкту МОН «Умов прийому на 2021/2022 навчальний рік» на предмет доповнення пропозиціями КПІ щодо прийому іноземних громадян.

3.Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності) із запрошенням до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

3.2. На основі аналізу результатів опитування керівників 270 реально діючих наукових груп спільно з проректором В.А. Пасічником сформовано план дій як реагування на пропозиції, які вони висловили під час опитування.

ДМС спільно з підрозділами, підпорядкованими проректору В.А. Пасічнику, готує на 27 жовтня 2020 року семінар-тренінг Інформаційний день «Від "Горизонту 2020"до "Горизонту Європа"», присвячений актуальним питанням посилення міжнародної проєктно-грантової діяльності, що передбачено «Стратегією розвитку КПІ до 2025 року» в частині міжнародної діяльності (завдання – у 3-5 разів збільшити кількість проєктних пропозицій, що подаються кафедрами до міжнародних проєктно-грантових програм).

Будуть розглядатися питання:

 • Як знайти партнерів для участі у міжнародному проєкті?;
 • актуальні питання програми «Горизонт Європа»;
 • конкурси «Green Deal» у контексті Європейського зеленого курсу – дорожньої карти забезпечення стійкості та конкурентоспроможності економіки країн.

До участі в семінарі запрошені заступники деканів факультетів, директорів інститутів з міжнародного співробітництва; заступники деканів факультетів, директорів інститутів з наукової роботи; завідувачі кафедр; керівники діючих наукових груп; керівники міжнародних офісів при деканах факультетів, директорах інститутів, проєктні менеджери.

3.3. Нові проєктні пропозиції:

 • Подано проєктну пропозицію за програмою «Slovak Aid» (Словаччина) під назвою «Virtual laboratory for renewable energy sources». Базовий факультет ФЕА, контактна особа – Олександр Володимирович Остапчук;
 • готується проєктна пропозиція за програмою «Еразмус+» під назвою «Creating synergies with hybrid teaching in water education». Базовий факультет ХТФ, контактна особа – Ольга Вікторівна Сангінова.

4. Робота  групи по забезпеченню позитивної динаміки показників  КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. 19 жовтня 2020 року (вчасно) здійснено збір і завантаження даних від КПІ до рейтингу U-Multirank (оновлення даних на вимогу упорядників).

4.2. Спільно з О.М.Новіковим, проректором А.А.Мельниченком та заступником голови Вченої ради П.О. Киричком силами робочої групи по рейтингах розпочато актуалізацію даних університету за 2019 рік, які необхідно завантажити в листопаді 2020 року і в наступні місяці до рейтингів THE, QS та Шанхайського (позиції в них впливають на формульний розрахунок фінансування університетів від МОН України).

Також розпочато роботу щодо оновлення для рейтингу QS пропозицій кандидатур КПІ до двох баз даних: експертів від роботодавців і академічних експертів (думка експертів від роботодавців і академічних експертів має вагу 50% в загальній оцінці університету в рейтингу QS). Щорічне оновлення кандидатур експертів від КПІ має становити близько 400 осіб.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

 • - розробили проєкт благоустрою навколо 18-го навчального корпусу та передали його на узгодження ФІОТ. Чекаємо пропозицій від співробітників і студентів;
 • розпочали теплопостачання житлових будинків;
 • проведено 25 інструктажів із завідувачами лабораторій у структурних підрозділах університету, здійснено обстеження ФММ, ФТІ, НМК «ІПО», корпусу №2, гуртожитків №№1,4,6,7,8,10, надано 18 консультацій, перевірено наявність пожежних комплектів у 4 корпусах (№№22, 23, 27, ЦФВС), розглянуто та затверджено план евакуації в корпусі №2;
 • провели силами спеціалізованої лабораторії оброблення дезінфікуючими розчинами  шести кімнат у навчальних корпусах;
 • провели ремонт аварійних ділянок тепломережі 5, 12-го навчальних корпусів;
 • виконали спільно з інспекторами «Київзеленбуду» обстеження усіх зелених насаджень в  університетському парку та на території, готуємо таблички і документи;
 • продовжуємо санітарне обрізання дерев у парковій зоні та по вулиці Політехнічній;
 • закінчили ремонт бруківки на території університету;
 • закінчили прочищати ливневі водостічні труби в навчальних корпусах університету;
 • провели збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів з господарської роботи щодо виконання робіт відповідно до місячника благоустрою та завершення виконання приписів ДСНС;
 • у сквері за Музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи із вкладання тротуарної плитки. Розпочали роботи із прокладання автоматичної системи зрошення. На наступному тижні розпочинаємо монтувати електричні опори у новій частині скверу. Плануємо протягом тижня завершити благоустрій цієї частини території університету;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Розпочались підготовчі роботи з реставрації літака;
 • на виконання припису Управління екологічного нагляду «Київводоканалу»  підготовлено документи для Паспорту водного господарства 22-го і 23-го навчальних корпусів;
 • проєкт університету з роздільного збору сміття вийшов у фінал конкурсу Veolia «Крок за кроком до кругової економіки». Нам запропоновано співпрацю від компанії ТОВ «Альтфатар Київ»;
 • продовжуємо збір інформації для отримання  дозволу на шкідливі викиди для університету;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Енергозбереження:

 • - інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в тій його частині, де містяться великі потокові аудиторії. Паралельно доопрацювали технічну документацію на заміну вхідних дверей в цих аудиторіях, щоб виконати комплекс заходів з енергозбереження;
 • доопрацьовуємо програмний продукт і додаток щодо дистанційного збору, моніторингу та аналізу енергоданих в університеті;
 • взаємодія з проєктантами щодо розробки проєктів реконструкції індивідуальних теплових пунктів і заміни вузлів обліку теплової енергії. Останні проєкти передано «Київтеплоенерго» для доопрацювання та усунення зауважень;
 • до системи дистанційного моніторингу теплової енергії підключені ще 2 навчальних корпуси.

Соціальний напрям:

 • упродовж останніх тижнів готували до проведення виборів виборчі дільниці. У навчальних корпусах університету їх було відкрито 7, а також окружна виборча комісія. Їх було забезпечено всім необхідним обладнанням. Поточні питання вирішували спеціально призначені відповідальні особи;
 • продовжують працювати та приймати відвідувачів 3 їдальні в корпусах №№ 1,31,27 та буфети в корпусах №№ 24 та 27;
 • проведено профілактичний медогляд працівників ЦСХ та згідно з графіком відбулася зміна персоналу курсантської їдальні;
 • продовжується забезпечення роботи їдалень з дотриманням протиепідемічних заходів та всіх вимог до роботи та обслуговування відвідувачів і студентів;
 • проводиться низка процедур закупівель з наукової тематики;
 • затверджено низку процедур на поточні та капітальні ремонти навчальних корпусів і гуртожитків та інше обладнання й інструменти;
 • згідно з заявками проводимо постачання товарів у підрозділи, продовжується обробка заяв на отримання товарів та послуг за укладеними угодами;
 • проводиться видача закуплених 73 300 медичних масок для всіх підрозділів. Більшу їх частину підрозділи вже отримали;
 • готується інформація для новоствореної комісії з питань аудиту приміщень та наукового обладнання;
 • база відпочинку СОТ «Політехнік» отримала пропозицію з реконструкції котельні. Проєкт реконструкції затверджений технічною комісією;
 • у СОТ «Політехнік» проводиться робота за корпоративними замовленнями на  листопад;
 • ОК «Маяк» законсервовано. Протягом осіннього періоду також власними силами було проведено благоустрій території, огороджено територію господарської дільниці, перенесено та відремонтовано дитячий майданчик, відреставровано літній танцювальний майданчик;

Напрям безпеки:

 • продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та Національною гвардією;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • спільно з працівниками поліції забезпечуємо правопорядок на виборчих дільницях;
 • разом з відповідними  правоохоронними органами відпрацьовували хакерські атаки на інформаційні ресурси університету. Відразу після отримання відповідної інформації ми звернулися до кіберполіції та Департаменту кібербезпеки СБУ. Нині проводяться слідчі дії.

М.З.Згуровський

Виборчі  дільниці працюватимуть до 15 листопада. Тому людей, які відповідали за забезпечення життєдіяльності цих дільниць, ми до тієї пори залишаємо?

В.А.Кондратюк

Так, вони виконуватимуть свої обов’язки до завершення виборчої кампанії. 

М.З.Згуровський

Ще одне запитання. Ви почали вже щось робити для вдосконалення системи тендерних замовлень? Адже через невчасне оголошення закупівель ми маємо багато затримок, не завжди вчасно розпочинаються ремонтні роботи, до сьогодні ми не отримали нового сервера. Тут, очевидно, існує системна проблема. Щось робиться для її подолання?

 В.А.Кондратюк

Так, ми працюємо над цим. Упродовж двох тижнів ми подамо на розгляд наші пропозиції.

М.З.Згуровський

Головними з них, напевно, є кваліфікація людей. Їх потрібно навчати. І, звісно, злагоджена робота всіх, хто до цього причетний.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Працювали  над підготовкою консолідованої бюджетної звітності університету до МОН. Здали звіт вчасно і без зауважень.

Отримали фінансування за програмою «Горизонт-2020» та на виплату стипендії КМУ молодим ученим.

Проплати в Казначействі проходять без затримок.

Нараховуємо заробітну плату за другу половину жовтня. Плануємо виплатити її наприкінці тижня.

Виплачено стипендію здобувачам вищої освіти за жовтень. Аспірантам стипендію нараховано, перерахуємо на картки у вівторок.

На запит МОН  підготовлено та надіслано інформацію щодо обсягів використання комунальних послуг та іншого матеріально-технічного забезпечення, кошти на видатки яких затверджені першочерговим кошторисом.

Проведено аналіз очікуваного виконання кошторису структурними підрозділами та університету загалом за 2020 рік з урахуванням набору контрактних студентів.

Виконання кошторису освітніми підрозділами становить 105,1%, а господарські підрозділи виконали на 65%. Через обставини, пов’язані з пандемією, особливо зменшилися надходження студмістечка та Центру студентського харчування.

Працює комісія щодо аналізу ефективності використання площ університету та обладнання. Форми розроблені, узгоджені. Почали заповнювати на прикладі одного факультету.

У зв‘язку з наближенням завершення поточного календарного року проводимо аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей. Здійснюємо списання з балансу безнадійної заборгованості.

Проведено аналіз використання коштів Фонду розвитку університету. Плануємо розглянути його на засіданні Ради Фонду.

Проводимо щорічну інвентаризацію. Комісія проводить списання застарілої техніки, меблів. Спільно з іншими департаментами працюємо над положеннями структурних підрозділів.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

П’ятий заїзд першокурсників пройшов без якихось надзвичайних ситуацій, все було нормально. Тепер займаємося поселенням студентів з шостого заїзду.

Епідеміологічна ситуація. За минулий тиждень захворіло четверо студентів – троє з гуртожитку №19, і один – з гуртожитку № 4. Також хворіє співробітниця університету з 21-го гуртожитку і захворіли двоє чергових контролерів (вахтерів). Усі хворі перебувають за місцями свого проживання, лікуються вдома.

Ремонти. Зараз ремонтні роботи проводяться на 13 об’єктах: 9 – це місця загального користування, 4 – реконструкція ліфтів (у 15, 16, 19, 20-му гуртожитках).

У вівторок у всіх гуртожитках ввімкнули опалення. Всі вони забезпечені теплом і гарячим водопостачанням.  

Порушень правопорядку протягом минулого тижня не зафіксовано.

М.З.Згуровський

Олександре Анатолійовичу, розпочинається опалювальний сезон, і це тягне за собою значне зростання витрат. При цьому ми починаємо опалювати всі наші 20 гуртожитків. Але ж на 12 тисячах місць проживає нині значно менше студентів. Скільки точно?

О.А.Іщенко

Усього 4 тисячі.

М.З.Згуровський

За усіма прогнозами, на превеликий жаль, ближчим часом, особливо протягом зимового періоду, епідемічна ситуація поліпшуватися не буде. В кращому випадку, можливо, навесні. Водночас, ми в цій ситуації надзвичайно нераціонально витрачатимемо дуже великі кошти.  Бюджет студмістечка фактично повністю буде використано, щоб опалювати ще й 8 тисяч незайнятих місць. При тому, що в окремих гуртожитках буде проживати зовсім невеличка кількість людей – десь, приблизно, 50, десь 100. Це дуже нераціонально. Тому я просив би вас разом з Людмилою Григорівною Субботіною, зі студентськими організаціями, профспілкою знайти оптимізаційні рішення цієї проблеми. Скажімо, ви згрупуєте ці 4 тисячі студентів у кількох гуртожитках. В інших ми б зменшили витрати  теплоносіїв і в такий спосіб заощадили б значні кошти, які згодом пішли б на ремонти та інші потреби студмістечка. Я прошу спільно з Людмилою Григорівною системно попрацювати над цим питанням, потім його має розглянути бюджетна комісія і громадські організації. Але не дуже з цим тягніть, бо ми вже почали спалювати теплоносії і гріти порожні приміщення. Тобто, гроші вже платитимемо. Тому на підготовку пропозицій щодо рішення цієї проблеми у вас є не більше тижня. Якщо буде прийнято рішення щодо оптимізації таких витрат, то воно має бути доведено до всіх, кого це стосується, і відповідним чином узгоджено. 

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Серед головних подій тижня минулого і планів на наступний такі:

 • на 27 жовтня 2020 р. заплановано проведення онлайн-семінару для дослідників «Гарвардський стиль – міжнародний стиль цитування та посилання в наукових роботах з гуманітарних та суспільних наук». Початок о 15:00;
 • у соціальних мережах до Міжнародного дня академічної доброчесності проведено челендж #whyAcademicIntegrity;
 • 19 жовтня для представників редакцій журналів та оргкомітетів конференцій проведено науково-практичний онлайн-семінар «Стратегія розвитку наукового видання». Онлайн-семінар зібрав близько 100 представників редакцій наукових періодичних видань та організаційних комітетів наукових конференцій, а також зацікавлених науковців з КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО України. Доповідач Ірина Тихонкова, кандидат біологічних наук, експерт з навчання й аналітичних ресурсів компанії Clarivate, розповіла про певні критерії якості наукового видання, серед яких: оригінальна назва, стала періодичність, професійна редколегія, якісне рецензування, офіційний сайт для зберігання інформації, індексування авторитетними міжнародними базами даних наукової інформації. Доповідач розкрила ключові аспекти – як технічні, так і якісні, – на які редакціям слід звертати увагу, якщо вони хочуть, аби їхні видання визнала наукова спільнота. Поговорили також про академічну доброчесність, про те, яким чином редакції повинні підтримувати високі стандарти наукових досліджень і до яких практик не повинні вдаватися. Друга частина семінару була присвячена питанню індексації наукових журналів у базах Web of Science Core Collection. Презентацію доповіді надіслано усім зареєстрованим учасникам семінару;
 • представникам редакцій КПІ ім. Ігоря Сікорського надіслано запрошення на онлайновий майстер-клас «Кращі практики для наукових періодичних видань: просування в глобальний інформаційний простір», що відбудеться 29 жовтня о 15:00. Ключові аспекти: якісний сайт наукового видання: відповідність публікаційним стандартам – вимоги до оформлення вебсайтів журналів, обов'язкові елементи, мовна локалізація; політики видання як механізм регулювання редакційно-видавничої діяльності. Ч. 1:
  • політика рецензування;
  • політика відкритого доступу;
 • 22 жовтня в межах відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу проведено для студентів та молодих дослідників онлайновий майстер-клас «Як шукати інформацію для навчання та досліджень у відкритому доступі». Вчилися шукати матеріали в інституційному репозитарії КПІ ім. Ігоря Сікорського ELAKPI (ela.kpi.ua),  тематичному репозитарії arXiv.org, універсальних сховищах – Zenodo та Figshare;
 • підготовлено візуальні матеріали українською мовою до відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу. Створено подію про майстер-клас «How to find the information for learning and research activity in open access sources» на світовій мапі відкритого доступу.

М.З.Згуровський

Прошу продовжувати системну роботу щодо поширення принципів академічної доброчесності серед студентства. Разом з департаментами навчально-виховної та навчальної роботи ви маєте вийти на рішення, яким чином ми почнемо цю роботу. Вона має бути багатоплановою, в ній повинен бути не лише контроль, але й виховна компонента. Це головне, що повинно відкластися у свідомості молоді. Недарма ж весь цивілізований світ вважає, що для молодої людини-студента найгіршим порушенням є порушення принципів доброчесності, особливо в університетах США, Великій Британії та й інших країн. Тому я прошу вас як керівника відповідної комісії  очолити цю роботу в університеті.

О. М. Бруй

Так, ми нині проводимо оновлення складу комісії та робочої групи. Будемо долучати до роботи в цих органах нових студентів, обговорювати в них комплексні, системні заходи роботи зі студентами. Особливо в частині вироблення культури академічної доброчесності. Тут, звісно, непрості рішення, але ми над ними працюємо і робота ця триває.

Директор Інституту моніторингу якості освіти Марія Перестюк

За напрямом роботи Центру тестування. Завершуємо вхідний контроль якості залишкових шкільних знань. Плануємо за півтора тижні завершити його остаточно.

З наступного місяця плануємо розпочати контроль якості знань іноземної мови студентів 3-го курсу.

Протестували систему для запуску комплексного моніторингу знань студентів 4-5 курсів за всіма напрямами. Плануємо провести його в наступному семестрі (в режимі, який диктуватиметься тим, якою буде епідситуація в країні).

За напрямом доуніверситетської підготовки.  На сьогодні в ІМЯО вже більше 500 слухачів. Майже всіх їх уже виведено в режим роботи в аудиторіях (у групах не більше 10 осіб). Заняття проводяться з дотриманням усіх карантинних норм.  Якщо не буде запроваджено жорсткішого карантину, в офлайн буде виведено всю систему доуніверситетської підготовки.

Медіалабораторія працює в штатному режимі. На цьому тижні плануємо ролик про майбутнє відкриття нового скверу. Тісно співпрацюємо з ДНВР у підготовці Дня відкритих дверей.

Голова Ради з питань розвитку університету В.Й.Котовський

Засідання Ради проходять за необхідності. Останнього разу ми розглянули питання додаткового фінансування робіт з благоустрою та ремонту: облаштування скверу, асфальтування, ремонт бруківки, аварійний ремонт підпірної стіни корпусу №35 – усього на загальну суму понад 1,5 млн гривень.

Засідання комісії з аудиту ефективності використання площ університету та обладнання. Затверджено дві таблиці: одна по приміщеннях, друга – по обладнанню. Наразі вони заповнюються. 

Історико-архітектурний напрям. Готові дві меморіальні дошки – Борису Євгеновичу Патону та Віктору Григоровичу Бар’яхтару. Щодо пам'ятника Б.Є.Патону – відбулася зустріч ректора зі скульптором Анатолієм Валієвим, обговорено художній образ і місце встановлення монумента.

М.З.Згуровський

Віталію Йосиповичу, чи ви оприлюднюєте рішення Ради з питань фонду розвитку? Ось ви сказали, що виділено 1,5 млн гривень на  роботи з благоустрою та ремонту. А громадськість про це знає? Де вона може прочитати про ваші рішення?

 В.Й.Котовський

Звичайно. Ми всі рішення оприлюднюємо. Останні, на жаль, не встигли – прийняті на шостому засіданні.

М.З.Згуровський

Віталію Йосиповичу, ставтеся до цього, як до дуже важливого елементу вашої роботи. Адже це дуже чутливі питання – як і на що університет витрачає кошти, чому він їх витрачає на ті або інші цілі. Це все має бути дуже прозоро. 

Виконувач обов’язків голови Студради університету Назар Булавко

Хотів би уточнити, чи співпраця з Монобанком проводиться у питаннях виплати стипендій студентам?

Н.М.Пожарська

Представник Монобанку звернувся до КПІ з метою організації виплати стипендій студентам ФІОТу. Питання це нині на стадії підписання угоди.  Ми зі свого боку все узгодили і надіслали другій стороні.