Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІАТЕ: вул. Політехнічна, 6, корпус №5, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: 204-80-98
E-mail: tef[at]kpi.ua
URL:
Директор: професор Євген Письменний

Кафедри інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського

4 жовтня 2021 р. на засіданні Вченої ради університету було ухвалено рішення про створення на базі теплоенергетичного факультету (ТЕФ) Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики (ННІАТЕ).

Діяльність Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики буде здійснюватися на базі існуючих кафедр ТЕФ, а також на основі нових підрозділів:

  • Навчально-дослідного центру надійності та безпеки АЕС (спільно з НАЕК "Енергоатом" та ДНТЦ ЯРБ);
  • Навчально-наукового центру підтримки ядерної захищеності (спільно з ІЯД НАН України);
  • Науково-дослідної експериментальної лабораторії процесів в енергетичному обладнанні;
  • Навчально-наукової лабораторії комп'ютерного моделювання в енергетиці;
  • Навчально-наукової лабораторії методичного забезпечення інтернет-технологій в енергетиці.

Реорганізація теплоенергетичного факультету сприятиме підвищенню якості підготовки й перепідготовки фахівців для енергетичної галузі та їх інтеграції в європейський і світовий науково-технічний простір; збільшенню обсягів та якості наукових досліджень, науково-інноваційної діяльності, поглибленню їх зв'язку з вирішенням нагальних і перспективних проблем галузі; максимальному підвищенню попиту на ринку праці на випускників енергетичних спеціальностей, підвищенню рівня популярності енергетичних спеціальностей серед потенційних абітурієнтів та зростанню фінансових та інших надходжень в університет для поліпшення його матеріально-технічної бази.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІАТЕ

Кафедра Інженерії програмного забезпечення в енергетиці
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення д.філософії (о,з)
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці бакалавр (о,з)
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці магістр опп (о,з)
Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці магістр онп (о)
Кафедра Цифрових технологій в енергетиці
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки д.філософії (о,з)
Цифрові технології в енергетиці бакалавр (о,з)
Цифрові технології в енергетиці магістр опп (о,з)
Комп’ютерні науки магістр онп (о)
Кафедра Атомної енергетики
142 Енергетичне машинобудування
Енергетичне машинобудування д.філософії (о)
Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем бакалавр (о)
Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем магістр опп (о)
143 Атомна енергетика
Атомна енергетика д.філософії (о)
Атомні електричні станції бакалавр (о)
Атомні електричні станції магістр опп (о)
Атомні електричні станції магістр онп (о)
Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів магістр опп (о,з)
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика д.філософії (о)
Кафедра Теплової та альтернативної енергетики
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика д.філософії (о)
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій бакалавр (о)
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій магістр опп (о,з)
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій магістр онп (о)
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем магістр опп (о,з)
Кафедра Автоматизації енергетичних процесів
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології д.філософії (о,з)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем бакалавр (о,з)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем магістр опп (о,з)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання