головний корпус КПІ

Приладобудівний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Контактна інформація:

Адреса ПБФ: пр-т Берестейський, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 209, 207, 03056, Київ, Україна,

Тел: 204-85-69, 204-96-17
E-mail: pbf[at]kpi.ua
Декан: професор Тимчик Григорiй Семенович
URL:

Соціальні мережі Соціальні мережі

Кафедри Приладобудівного факультету

Логотип ПБФ Приладобудівний факультет засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ.

Факультет готує фахівців з розробки та обслуговування сучасних приладів i систем різноманітного призначення: вимірювального обладнання бортових комплексів, діагностичних комплексів медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладів енергозберігаючих систем. Спеціалісти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методів побудови високоточних приладів із застосуванням мікропроцесорної та комп'ютерної техніки, систем автоматизованого проектування та комп'ютерної графіки.

Випускники працюють на приладобудівних підприємствах авіаційного та космічного профілю, підприємствах з впровадження енергозберігаючих технологій, із розробки та впровадження сучасних медичних діагностичних, тренажерних та лікувальних комплексів, транспортних та поліграфічних підприємствах.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ПБФ

Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 🎥
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології д.філософії (о,з)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні бакалавр (о,з)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні магістр опп (о,з)
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології магістр онп (о)
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.філософії (о)

Кафедра Автоматизації та систем неруйнівного контролю

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології д.філософії (о)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні бакалавр (о,з)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні магістр опп (о,з)
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології магістр онп (о)
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.філософії (о)

Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології д.філософії (о)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні бакалавр (о,з)
Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні магістр опп (о,з)
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології магістр онп (о)
175 Інформаційно-вимірювальні технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.філософії (о)

Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій

175 Інформаційно-вимірювальні технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка д.філософії (о,з)
Інформаційні вимірювальні технології бакалавр (о,з)
Інформаційні вимірювальні технології магістр опп (о,з)

форма навчання
з - заочна форма навчання

ПБФ

Прилади, які створюють на ПБФ, застосовуються в багатьох сферах людської діяльності, зокрема, в аерокосмічній та суднобудівній промисловості, автомобілебудуванні та нафтогазовій промисловості. Вони знаходять своє застосування в залізничному транспорті, в робототехніці, інженерній геодезії, гравіметрії, будуванні батискафів та яхтобудуванні, в побутовій сфері тощо. Це інерціальні датчики первинної інформації і побудовані на їх основі інерціальні системи, прилади і вимірювальні системи контролю різноманітних фізичних величин (тиску, температури, часу, витрат, розмірів у машинобудуванні), прилади і системи тепло- та нічного бачення, оптично-електронні датчики кутових і лінійних переміщень, прилади і системи для аналізу речовин у рідинах та газових середовищах тощо.

Датчики первинної інформації і системи на їх основі створюються і виробляються в державах, які мають високорозвинений інтелектуальний потенціал. Приладобудування – галузь, де розвинені високі технології, наявність яких визначає інтелектуальний потенціал держави.