Навчально-науковий Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Контактна інформація:

Адреса ІТС: провулок Індустріальний, 2, корпус 30, 03056, Київ, Україна

Тел: 204-84-17
E-mail: its[at]kpi.ua
URL:
В.о. директора ІТС: к.т.н., доцент Авдєєнко Гліб Леонідович
Науковий керівник: Ільченко Михайло Юхимович
День факультету: 14 лютого

Соціальні мережі Соціальні мережі

Кафедри інституту телекомунікаційних систем

Логотип ІТССтворення в лютому 2002 р. навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем у складі НТУУ “КПІ” стало цілком закономірним результатом розвитку кафедри засобів телекомунікацій, історія якої почалася у 1993 році.

Навчальна та наукова робота проводиться у співробітництві з колегами наукових закладів та фірм США, Великобританії, Франції, Німеччини, Китаю, Польщі та ін. В ІТС за допомогою компанії АLCATEL-LUCENT створений стипендіальний фонд, з якого кращі студенти отримують матеріальне заохочення у вигляді одноразових стипендіальних виплат. Навчальна діяльність пов’язана, зокрема, з використанням бази компаній Lifecell, АLCATEL-LUCENT, HUAWEI TECHNOLOGIES (Китай), Київстар, Укртелеком, Vodafone, Банкомзв’язок, Data Group, NOKIA та ін.

В ІТС створена сучасна телеком-лабораторія Lifecell, створена за підтримки компанії Еricsson Україна. Лабораторія являє собою дві взаємопов’язані аудиторії. Перша представляє собою унікальний дата-центр, в якому міститься сучасне телекомунікаційне та ІТ обладнання промислового рівня. Друга аудиторія буде використовуватись як сучасна навчальна аудиторія для доступу студентів до всього різноманіття обладнання в дата-центрі ІТС, а також для практичних і семінарських занять по відповідних дисциплінах.

Загальна характеристика фахівців

По закінченні ІТС випускники отримують освітню кваліфікацію бакалавра (магістра, доктора філософії) з Телекомунікацій та радіотехніки. Діяльність випускників інституту спрямована на наукові дослідження і практичні розробки апаратно-програмних комплексів новітніх засобів зв`язку, телекомунікаційних систем, мобільних телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій. Це системи передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та кабельних лініях зв`язку, а також цифрові комутаційні системи багатоцільового призначення, телекомунікаційні мережі і захист інформації на них.

Випускники інституту здатні проектувати мережі для передачі потоків інформації з великою швидкістю, вирішувати задачі маршрутизації цих потоків, забезпечувати високу якість передачі даних, управляти і синхронізувати мережі зв’язку в цілому і кожній її ланці зокрема, використовувати цифрові системи і інтелектуальні комп’ютерні технології.

Випускники ІТС працюють в установах державної і недержавної форм власності: Lifecell, АLCATEL-LUCENT, ВАТ “Укртелеком”, ДП НКАУ “Укркосмос”, Київстар, HUAWEI TECHNOLOGIES (Китай), Vodafone, Банкомзв’язок, NOKIA та багато інших.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІТС

Кафедра Інформаційних технологій в телекомунікаціях
зав.каф. д.т.н., професор Скулиш Марія Анатоліївна, т. 204-82-99, 204-81-96
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Інформаційно-комунікаційні технології бакалавр (о, з)
Інформаційно-комунікаційні технології магістр опп (о, з)
Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем магістр онп (о)
Кафедра Електронних комунікацій та Інтернету речей
в.о.зав.каф. к.т.н, доцент Созонник Галина Дмитрівна, тел. 204-98-10
172 Електронні комунікації та радіотехніка  
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Системи електронних комунікацій та Інтернету речей бакалавр(о, з)
Системи електронних комунікацій та Інтернету речей магістр опп(о, з)
Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем магістр онп (о)
Кафедра Телекомунікацій
зав.каф. д.т.н., проф. Кравчук Сергій Олександрович, т. 204-82-23
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка д.філософії (о)
Інженерія та програмування інфокомунікацій бакалавр (о, з)
Інженерія та програмування інфокомунікацій магістр опп (о, з)
Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем магістр онп (о)

о - очна форма
з - заочна форма

Єдина магістерська програма Технічного Університету м. Дрездена та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering, Інститут телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) та факультет Інформатики Технічного університету м. Дрездена (ТУД) пропонують єдину міжнародну програму «Інженерія розподілених систем».

Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мають можливість навчатися за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів в Інституті телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка у поєднанні з програмою магістратури ТУД Обчислювальна інженерія (Computational Enegeneering) для отримання другої вищої освіти.

Формування та підготовка груп студентів починається з другого року їх навчання в магістратурі ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського за результатами завершення першого року навчання. Навчання по програмі проводиться на контрактній основі: за власний рахунок студентів або за рахунок отриманих ними стипендій. В залежності від успішності та активності в навчанні та науковій роботі, студенти мають можливість отримання стипендій, як фінансової підтримки для участі у програмі.

В залежності від успішності в навчанні та досягнень в науковій роботі під час навчання за програмою, студенти по її завершенню отримують:

  • диплом Магістра ТУ Дрездена – “Master of Science” або сертифікат про вивчення додаткових дисциплін та стажування в Німеччині (в залежності від успішності в навчанні та науковій роботі університетів-партнерів).
  • диплом Магістра КПІ ім. Ігоря Сікорського – "Магістр з телекомунікацій та радіотехніки"