Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

День ІСЗЗІ: 27 грудня
E-mail: iszzi@iszzi.kpi.ua
Телефон підготовчого відділення, приймальна комісія ІСЗЗІ: (063) 937-27-00
Сайт:

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” зі статусом закладу освіти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв'язку).

Для забезпечення освітнього процесу в Інституті функціонують п'ять спеціальних кафедр (три з яких випускові).

Спеціальна кафедра № 1 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека та захист інформації.

Спеціальна кафедра № 2 здійснює підготовку фахівців із загальновійськових та тактико-спеціальних дисциплін.

Спеціальна кафедра № 3 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Спеціальна кафедра № 4 здійснює підготовку фахівців із дисциплін природничо-наукової, базової, соціально-гуманітарної, професійної та практичної підготовки.

Спеціальна кафедра № 5 є випусковою кафедрою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського має сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного освітнього процесу і науково-технічної діяльності, до складу якої входить навчальний комплекс із сучасними спеціалізованими лабораторіями і комп'ютерними класами. Зокрема, створено навчальний ситуаційний центр з кібербезпеки, навчальні лабораторії з технічного захисту інформації та навчальний вузол зв'язку. Крім того, функціонує академія CISCO, в рамках якої слухачам надаються додаткові можливості набуття практичного досвіду з конфігурування та адміністрування мережевого обладнання з одержанням відповідних атестатів міжнародного зразка.

На цей час в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського працює 15 докторів наук та 51 кандидатів наук. Один співробітник має почесне звання “Заслужений працівник освіти України”, двоє – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 10 – мають почесну відзнаку “Відмінник освіти України”.

Крім того підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та очною (вечірньою) формами навчання.

З метою інтеграції освітнього процесу Інституту з Університетом дисципліни природничо-наукової, базової та соціально-гуманітарної підготовки викладаються науково-педагогічними працівниками Університету.

Прийом на навчання до ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до Додатку до правил прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для вступників до Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить підвищення кваліфікації на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 року №1485-л (Додаток 1), Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, на підставі укладених договорів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ІСЗЗІ

Спеціальна кафедра № 5
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні системи і технології спеціального зв’язку д.філософії (о)
Комп’ютерні системи і технології спеціального зв’язку бакалавр (о)
Комп’ютерні системи і технології спеціального зв’язку магістр опп (о)
Спеціальна кафедра № 1
125 Кібербезпека та захист інформації
Безпека державних інформаційних ресурсів д.філософії (о)
Безпека державних інформаційних ресурсів бакалавр (о)
Безпека державних інформаційних ресурсів магістр опп (о)
Спеціальна кафедра № 3
172 Електронні комунікації та радіотехніка
Спеціальні системи електронних комунікацій д.філософії (о)
Спеціальні системи електронних комунікацій бакалавр (о)
Спеціальні системи електронних комунікацій магістр опп (о)

(о) - очна форма навчання

Інститут видає 2 друкованих фахових видання, що включені до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) наказом МОН України від 02.07.2020 № 886:

збірник “Information Technology and Security” (з англ. “Інформаційні технології та безпека”), призначений для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр;

збірник “Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації”, призначений для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць, що містять наукову та науково-технічну інформацію з обмеженим доступом.

Диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Тільки державне замовлення!

Повне державне забезпечення!

Гарантоване працевлаштування!