Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ВПІ: вул. Янгеля, 1/37, корпус 8, кiмн.58, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-84-25 (стаціонар), 204-91-28 (заочне навчання)
URL:
Директор ВПІ: Киричок Петро Олексійович
Соціальні мережі - інстаграмСоціальні мережі - фейсбукСоціальні мережі - телеграм

Кафедри видавничо-полiграфiчного інституту

Логотип ВПІВидавничо-поліграфічний факультет засновано у 1954 році на базі художньо-ремісничого училища поліграфістів як навчально-консультативний пункт (НКП) Московського поліграфічного інституту.

У 1957 році НКП передано до Українського Поліграфічного Інституту (УПІ) ім. І.Федорова як заочний факультет, а згодом як вечірній.

У 1989 році ВПФ включено до складу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У вересні 2004 року на засіданні вченої ради НТУУ «КПІ» було прийнято рішення про створення Видавничо-поліграфічного інституту.

ДЕКАНИ ІНСТИТУТУ:

Шлапак Д. Я. (1959 – 1963); Рудницький А.І. (1963-1966); Богданов Ю. О. (1967-1970); Петрук А. І. (1970-1976); Ганжуров С. М. (1976-1979); Розум О. Ф. (1979-1987); Дорош А. К. (1987-2002), з 2002 року Видавничо-поліграфічний інститут очолює Киричок П.О.

ДО СКЛАДУ ВПІ ВХОДЯТЬ ТАКІ ФІЛІЇ ТА ЛАБОРАТОРІЇ:

  • Навчально-інженерна лабораторія (центр) кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва (з 1998 р.)
  • Науково-інженерний центр «ПОІНТ», кафедра репрографії
  • Технічний центр репрографії. Філія кафедри технології поліграфічного виробництва на ДП ПК «Україна» (з 2003 р.)
  • Навчальний науково-технічний центр кафедри технології поліграфічного виробництва (з 2004 р.)
  • Навчальна лабораторія настільних видавничих систем кафедри видавничої справи та редагування (з 2003 р.)
  • Навчально-літографська лабораторія (центр) кафедри графіки (з 2003 р.)

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ВПІ

Кафедра Графіки
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво бакалавр (о,з)
Образотворче мистецтво магістр опп (о)
Кафедра Видавничої справи та редагування
061 Журналістика
Соціальні комунікації, журналістика д.філософії (о)
Реклама і зв’язки з громадськістю бакалавр (о,з)
Реклама і зв’язки з громадськістю магістр опп (о,з)
Видавнича справа та редагування бакалавр (о,з)
Видавнича справа та редагування магістр опп (о,з)
Кафедра Машин та агрегатів поліграфічного виробництва
133 Галузеве машинобудування
Галузеве машинобудування д.філософії (о)
Комп'ютеризовані  поліграфічні системи бакалавр (о,з)
Комп'ютеризовані  поліграфічні системи магістр опп (о)
Інжиніринг та комп’ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання магістр онп
Кафедра Технології  поліграфічного виробництва
186 Видавництво та поліграфія
Видавництво та поліграфія д.філософії (о)
Технології друкованих і електронних видань бакалавр (о,з)
Технології друкованих і електронних видань магістр опп (о,з)
Кафедра Репрографії
186 Видавництво та поліграфія
Видавництво та поліграфія д.філософії (о)
Технології друкованих і електронних видань бакалавр (о,з)
Технології друкованих і електронних видань магістр опп (о,з)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

З 2003 року в інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а з 2006 року - наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: "Машинознавство", "Машини і процеси поліграфічного виробництва".

ВПІ проводить міжнародні науково-технічні конференції “Друкарство молоде” та “Технологія і техніка друкарства”.