Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НН ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Контактна інформація НН ІМЗ ім. Є.О. Патона:
Адреса: вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, 03056, Київ, Україна
Директор: доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Владимирський Ігор Анатолійович
e-mail: vladymyrskyi[at]kpm.kpi.ua

Приймальня директора: тел. +38(044) 204-81-30, e-mail
Деканат: тел. +38(044) 204-91-54
Бухгалтерія: тел.+38(044) 204-91-55, e-mail

Відбіркова комісія НН ІМЗ ім. Є.О. Патона:: тел. +38(098) 386 56 70, e-mail

Сайт:
Telegram-канал Telegram-канал «Вступник КПІ»

Підрозділи НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

Кафедри

Центри

  • Науково-дослідний центр «Наноструктурних матеріалів»;
  • Центр підготовки персоналу Міжнародного інституту зварювання.

Наукові лабораторії

  • Науково-дослідна (експериментальна) лабораторія плазмового і гібридного зварювання та адитивних дугових технологій;
  • Навчально-наукова лабораторія електронної та оптичної мікроскопії;
  • Навчально-наукова лабораторія рентгеноструктурного аналізу Rigaku і мас-спектрометрії;
  • Навчально-наукова лабораторія електронно-променевих і плазмових технологій;
  • Навчально-наукова лабораторія механічних випробувань;
  • Навчально-наукова лабораторія комп’ютерного 3D моделювання та 3D аналізу.

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона створений в структурі КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році на базі інженерно-фізичного і зварювального факультетів та кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій, об’єднавши наукові школи із більш ніж 80-річною історією. Завдяки такій реструктуризації значно розширились можливості виконання крупних стратегічних наукових і освітніх проєктів державного цивілізаційного рівня, включаючи якість життя, пришвидшились процеси отримання інноваційного конкурентоспроможного продукту. Було створено засади синергетичного підсилення наукових шкіл та зміцнення науково-педагогічного потенціалу підрозділів, умови для самореалізації студентів, молодих викладачів та вчених.

Реалізація сучасних методів управління, включаючи проєктний менеджмент, для швидкої орієнтації на виклики світового ринку дозволила підвищити ефективність використання та можливостей для оновлення та розширення лабораторної бази, розширити компетентності випускників при вирішенні триєдиної задачі матеріал – обробка – з’єднання.

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона готує фахівців у галузях матеріалознавства, металургії та зварювання і споріднених технологій (паяння, різання, відновлювальне виробництво, нанесення покриттів, термічна обробка та ін.).

Студенти всіх кафедр НН ІМЗ ім. Є.О. Патона можуть брати участь у навчанні в Спільному Українсько-Німецькому Центрі Машинобудування та інших програмах академічної мобільності.

Випускники інституту працюють матеріалознавцями, технологами, координаторами робіт (наприклад, зварювальних та/або відновлювальних), інженерами 3D друку, дизайнерами конструкцій і обладнання, інспекторами та фахівцями з руйнівних і неруйнівних методів контролю, проєктувальниками автоматизованих систем у державних і комерційних (наукових і виробничих) установах в Україні та за кордоном.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

Кафедра Фізичного матеріалознавства та термічної обробки

132 Матеріалознавство 🎥
Матеріалознавство д.філософії (о)
Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві бакалавр (о)
Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві магістр опп (о)
Матеріалознавство магістр онп (о)

Кафедра Високотемпературних матеріалів і  порошкової металургії

132 Матеріалознавство 🎥
Матеріалознавство д.філософії (о)
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів бакалавр (о,з)
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів магістр опп (о,з)
Матеріалознавство магістр онп (о)
136  Металургія 🎥
Металургія д.філософії (о)

Кафедра Ливарного виробництва

136 Металургія 🎥
Металургія д.філософії (о)
Комп’ютеризовані процеси лиття бакалавр (о,з)
Комп’ютеризовані процеси лиття магістр опп (о)

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій

131 Прикладна механіка 🎥
Прикладна механіка д.філософії (о)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій бакалавр (о,з)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій магістр опп (о,з)
Прикладна механіка магістр онп (о)

Кафедра Зварювального виробництва

131 Прикладна механіка 🎥
Прикладна механіка д.філософії (о)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій бакалавр (о,з)
Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій магістр опп (о)
Прикладна механіка магістр онп (о)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання