Ви є тут

Кафедра телекомунікаційних систем (ТС), ІТС


http://its.kpi.ua/ts

Кафедра телекомунікаційних систем (ТС), Інститут телекомунікаційних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний 2, к.416, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 98 10
Сайт:

Кафедра телекомунікаційних систем (ТС) створена згідно наказу ректора НТУУ «КПІ» № 1-170 від 27 грудня 2004 р.

Кафедра ТС готує фахівців трьох рівнів (бакалавр, магістр, доктор філософії) за спеціальністю № 172 "Телекомунікації та радіотехніка" та спеціалізацією "Телекомунікаційні системи та мережі".

Навчальною програмою кафедри передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних областях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, використання новітніх інформаційних технологій та проведення науково-дослідних робіт у цій галузі знань і діяльності.

Студенти одержують базову та фундаментальну підготовку в області телекомунікацій, а саме: теорії електричних кіл і електричного зв'язку, основ схемотехніки, обчислювальної техніки і мікропроцесорів, інформатики, систем комутації, а також детально вивчають особливості проектування та побудови всіх сучасних та перспективних систем передачі: волоконно-оптичних, радіорелейних, супутникових систем зв'язку, локальних проводових мереж, систем зв’язку з рухомими об'єктами. Поглиблено надається теорія та практика побудови ІР-мереж. Крім цього, студенти  вивчають основи захисту інформації, економіку галузі телекомунікацій і ряд інших дисциплін загально-інженерної та  спеціальної підготовки, необхідних для гідного працевлаштування.

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має спеціалізовані лабораторії (лабораторію локальних мереж, лабораторію ІР-комутаторів, лабораторію каналоутворення), які укомплектовані діючою апаратурою зв'язку та вимірювальним обладнанням. Значна частка лабораторних робіт проводиться з використанням комп'ютерної техніки.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри телекомунікаційних систем налічує 15 осіб, 87% з яких мають вчені ступені: д.т.н., професорів - 3, к.т.н., доценти - 8, ст. викладачів - 2, к.т.н., асистенти - 2.

Професорсько-викладацький склад кафедри - це відомі спеціалісти галузі зв'язку, які мають багаторічний практичний та педагогічний досвід, досконало володіють сучасною методикою викладання навчальних дисциплін, пов’язаною з майбутньою діяльністю випускників.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, зокрема, за бюджетним та інвестиційним фінансуванням, залучаючи найбільш активних, успішних та обдарованих студентів та аспірантів. Кращі студенти проходять навчання за кордоном (зокрема, у Німеччині, Латвії).

Випускники кафедри є системними спеціалістами, які забезпечують проектування, розгортання та технічну підтримку телекомунікаційних систем та мереж, що включають локальні, національні та глобальні мережі, які функціонують на базі проводових, волоконно-оптичних, радіо- та супутникових ліній зв'язку.

Кафедра ТС тісно співпрацює з науково-дослідними інститутами, підприємствами «Елміз», «Сатурн» та ін., які розробляють та виготовляють системи зв'язку, а також з операторами зв'язку: «Укртелеком», «Київстар», «Vodafone», «Лайфселл» тощо, де потім працюють наші випускники.

Іногородні студенти кафедри ТС будуть поселені в гуртожиток №12 студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Гуртожиток має коридорну систему, всі необхідні умови для комфортного життя та навчання: кухні, душові, спортзал, кімната для навчання.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, міжуніверситетських спортивних та інших змаганнях. Студенти беруть участь у щорічній  організації виїзних подій на природі «ITS Open Air», екскурсіях по Києву, музеях та визначних місцях нашого міста.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій