Ви є тут

Кафедра теоретичної механіки (ТМ), ММІ


http://tm.kpi.ua

Кафедра теоретичної механіки (ТМ), Механіко-машинобудівний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 28, вул. Боткіна 1, к.206, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 21,
Електронна пошта: tm(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра теоретичної механіки була створена в 1898 році – в рік заснування Київського політехнічного інституту і за цей час назва її не змінювалась. В липні 2018 року кафедра увійшла до складу Механіко-машинобудівного інституту.

За весь час її існування на ній працювали відомі вчені: О. П. Котельников, М. Б. Делоне, М. М. Салтиков, І. Я. Штаєрман, М. О Кільчевський, Т. В. Путята , М. А. Павловський.

Основна діяльність кафедри полягає у викладанні дисципліни теоретичної механіки та деяких інших дисциплін механічного спрямування на машинобудівних та приладобудівних факультетах. Теоретична механіка має велике значення у підготовці інженерних кадрів, оскільки вона є фундаментом майже всіх механічних дисциплін таких, як опір матеріалів, теорія коливань, теорія пружності, гідромеханіка тощо.

Кафедра є загально-інженерною і забезпечує навчальний процес в 12 підрозділах університету з дисциплін: Теоретична механіка в 3 інститутах і на 8 факультетах. Інститути: механіко машинобудівний інститут (ММІ), інститут телекомунікаційних систем (ІТС), інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ). Факультети: приладобудівний факультет (ПБФ), інженерно-фізичний факультет (ІФФ), інженерно-хімічний факультет (ІХФ), теплоенергетичний факультет (ТЕФ), зварювальний факультет (ЗФ), факультет електроенергетики та автоматики (ФЕА), міжуніверситетський медико-інженерний факультет (ММІФ). Технічна механіка: факультет електроенергетики та автоматики (ФЕА). Спеціальні розділи математики: факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ). Фізичне моделювання та планування експерименту: факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій