Ви є тут

Кафедра телекомунікацій (ТК), ІТС


http://its.kpi.ua/tk

Кафедра телекомунікацій (ТК), Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 30, пров. Індустріальний, 2, к.410, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 23,
Електронна пошта: its_tk(at)ukr.net
Сайт: , мобільна версія
Соціальні мережі: FB, Twitter,

Кафедра телекомунікацій це інноваційний науково-навчальний підрозділ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вже більш ніж 20 років кафедру очолює український вчений в галузі передачі та обробки інформації - академік НАНУ, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР, УРСР та України в галузі науки і техніки Ільченко Михайло Юхимович.

На кафедрі готують фахівців за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» та двома спеціалізаціями:

  1. Мобільні телекомунікації;
  2. Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій.

Навчання здійснюють викладачі-науковці, професіонали в різних областях інформаційних та телекомунікаційних технологій: програмісти, тестувальники, адміністратори, системні аналітики, розробники та експлуатаційники телекомунікаційного обладнання та систем, серед яких 8 лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки.

Спеціалізація апаратно-програмні засоби електронних комунікацій спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • розробки та експлуатації апаратно-програмних засобів зв’язку: мобільні телефони, модеми безпроводового зв’язку, мережні комутатори, модулі сенсорних мереж охорони та сигналізації, термінали платіжних систем і т.д.;
  • програмування мовами: С/С++, Java, HTML, Java, script/XML, VHDL;
  • розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв на платформі Android з урахуванням всіх потреб в визначенні місцеположення, зберігання, обробки та захищеної передачі даних користувача;
  • розробки апаратно-програмних засобів електронних комунікацій сучасних та майбутніх поколінь 5G та «Smart Ubiquitous Networks» (розумних всепроникних мереж).

Центральне місце в спеціалізації мобільні телекомунікації займає опанування методами підтримки мобільності в сучасних стільникових системах радіодоступу, в тому числі 5-го покоління, неоднорідних багаторівневих телекомунікаційних розподілених мережах на базі різних технологій та архітектур. Спеціалізація забезпечує підготовку, яка дозволяє опанувати основи:

  • цифрових комунікацій;
  • програмної інженерії (С/С++, Java, Python, HTML, РНР, Регl, VHDL).
  • побудови, функціонування, управління і моделювання телекомунікаційних систем і мереж з підтримкою мобільності;
  • налагодження телекомунікаційних систем та адміністрування ними.

Кафедра телекомунікацій готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістрта доктор філософії, причому, студенти кафедри телекомунікацій мають можливість навчатися за програмою подвійної магістратури з отриманням відповідного диплома за кордоном.

Випускники працюють на підприємствах, що займаються електронікою, комунікаціями, програмним забезпеченням та інформаційними технологіями на інженерних та адміністративних посадах; в якості розробників і виробників апаратно-програмних засобів проводових і безпроводових телекомунікацій. (Такі виробники телекомунікаційного обладнання як Alcatel-Lucent, Nokia Corporation, а також оператори мобільного зв’язку Київстар, life (Астеліт), Vodafone (МТС)). При цьому випускники можуть здійснювати розробку, координацію, розгортання та експлуатацію телекомунікаційних систем та їх обладнання; проводити перевірки та сертифікацію відповідного обладнання.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій