Ви є тут

Кафедра техніки і електрофізики високих напруг (ТЕВН), ФЕА


http://tevn.fea.kpi.ua

Кафедра техніки і електрофізики високих напруг (ТЕВН), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги, 3, к.196, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 35,
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Підготовка інженерів з техніки високих напруг на електротехнічному факультеті провадиться з 1922 р. в межах електроенергетичного напряму (спеціалізації) з профілізацією підготовки на завершальному році навчання. Кафедра техніки високих напруг була створена в 1954 р. її перший завідувач д. т. н., проф. І. К. Федченко очолював кафедру до 1975 р. З моменту створення кафедра динамічно розвивається, зосереджуючи свою увагу на підготовці фахівців для електроенергетичного сектору України та інших країн (Туреччина, В'єтнам, Сирія, Лівія). В полі зору кафедри електричні та магнітні поля об’єктів енергетики та їх вплив на екологію довкілля, ізоляція повітряних та кабельних ліній електропередавання, ізоляція обладнання станцій і підстанцій, а також захист об’єктів енергетики від перенапруг та блискавки. З 2000 року кафедра є головною установою України з питань застосування нелінійних обмежувачів перенапруг в електричних мережах високої напруги.

Кафедра здійснює підготовку фахівців які можуть працювати на керівних та інженерних посадах в електроенергетичній системі України, в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях, а також в компаніях, які є офіційними дистриб’юторами електротехнічного обладнання провідних світових виробників на території України.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на бюджетній та контрактній основі за денною та заочною формами навчання на рівні вищої освіти бакалавр та магістр.

Студенти кафедри мають можливість паралельно отримувати другу вищу освіту (на контрактній основі), наприклад, економічного або юридичного профілю тут же при Університеті. Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.

Випускники кафедри зарекомендували себе як фахівці, спроможні приймати креативні і зважені рішення та здатні працювати на всіх об’єктах електроенергетики: на електричних станціях та підстанціях, в електричних мережах, в службах захисту від перенапруг та діагностування електрообладнання, в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій