Ви є тут

Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем (РТПС), РТФ


http://rtps.kpi.ua

Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем (РТПС), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, к.209, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 92 97,
Сайт:

Кафедру створено в 1945 році після розділу кафедри приймально-передавальних пристроїв на дві радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв; на сьогодні назва кафедра радіотехнічних пристроїв та систем (РТПС).

Кафедра є провідною по підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Радіотехніка» і забезпечує викладання 34 навчальних дисциплін за напрямами «Радіотехніка» та «Радіоелектронні апарати». Основною метою навчального плану підготовки бакалаврів радіотехніки є формування системних знань з генерації сигналів, їх підсилення, передавання через радіоканал і виявлення переданої інформації. Концептуально підкреслюється необхідність ефективного використання спектрального ресурсу радіопристрою за рахунок збільшення швидкості передавання інформації, боротьби з завадами, адаптивними способами ущільнення і виявлення інформації.

На кафедрі викладаються дисципліни «Компонентна база РЕА», «Сучасна елементна база РЕА», «Електроживлення радіоелектронної апаратури», «Основи статистичної радіотехніки», «Основи теорії передачі інформації», «Генерування та формування сигналів».

Пiдготовка фахiвцiв (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за напрямом 7.0907 «Радiотехнiка» здiйснюється за трьома спецiальностями:
- 7.090701 "Радiотехнiка";
- 7.090702 "Радiоелектроннi пристрої, системи та комплекси";
- 7.090703 «Апаратура радiозв'язку радiомовлення i телебачення".

Випускники працюють:

  • В національному космічному агентстві України, УАН
  • На підприємствах та у фірмах: ALKATEL, MOTOROLA, MINDSPEED, Уктелеком, Український мобільний зв’язок, Квазар-мікро, компанія операторів мобільних радіомереж UMS, KIEVSTAR
  • Радіомовних та телевізійних компаніях України
  • В науково–дослідних інститутах і конструкторських установах, навчальних закладах, на заводах та спільних підприємствах різних форм власності
  • СБУ, МВС, Державному митному контролі
  • Та успішно працюють за спеціальностями в Німеччені, Франції, Англіїї, США та інших високорозвинутих країнах
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій