Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” засновано у 2007 році факультетом менеджменту та маркетингу. У збірнику публікуються результати наукових досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на факультеті. Значна частина статей, що публікуються у збірнику наукових праць, – результати наукових досліджень магістрів та бакалаврів факультету.

Розділи журналу:

  • проблеми розвитку національної економіки,
  • міжнародна економіка,
  • галузева економіка,
  • економіка підприємства,
  • менеджмент організації,
  • маркетинг,
  • інноваційно-інвестиційні процеси,
  • технології як фактор економічного зростання,
  • економіко-математичне моделювання бізнесових процесів

Адреса редакції:
Україна, м. Київ, Проспект Перемоги, 37,
корп.1, кім. 237, факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»
Архів до 2015 року - http://probl-economy.kpi.ua