Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. В умовах світових та вітчизняних процесів розвитку суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців в інженерній галузі, здатних своєю працею забезпечити подолання кризових явищ у суспільстві та безпечний подальший розвиток науки і техніки. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп. 7, кімн. 117.
Тел.: 204-84-53
E-mail: pptu[at]kpi.ua
Стара версія сайта: http://novyn.kpi.ua
ISSN: 1683-3309

Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка " видається з 2001 р.
Засновник: МОН України, НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 5589 від 05.11.2001
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 р.

Галузь науки:

  • 09.00.02 – діалектика та методика пізнання;
  • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія науки;
  • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
  • 13.00.02 – теорія та методика навчання з галузей знань


Мова видання – українська, російська, англійська
Періодичність – 3 номери на рік

Напрямки або тематика:

  • філософія;
  • психологія;
  • педагогіка.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

  • філософські.