[сайт] Семінар "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"

Семінар "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення" присвячується пам’яті Ігоря Валентиновича Недіна - фундатора наукової школи дослідження проблем економічної безпеки в Україні, ентузіаста досліджень зі сталого розвитку, екологічного менеджменту, моделювання економічних та енергетичних процесів і систем.

Місія семінару: об’єднати всіх зацікавлених сторін прийняття рішень для обговорення актуальних проблем забезпечення економічної безпеки держави, встановлення міжнародних контактів, обмін практичними результатами наукових досліджень.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

  • Проблеми та механізми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (держава, регіон, підприємство) в умовах глобалізації
  • Основні складові економічної безпеки держави (фінансово-економічна, інвестиційна й інноваційна, зовнішньоекономічна, ресурсно-сировинна, продовольча та інші)
  • Екологічні аспекти економічної безпеки
  • Математичні методи системного дослідження складових економічної безпеки (моделювання, прогнозування, оптимізація)
  • Інформаційні технології та програмні засоби аналізу складових економічної безпеки
  • Економіка енергетики, методологія забезпечення енергетичної безпеки, стратегія енергоефективності
  • «Smart Grid» технології в енергетиці.