[сайт] Міжнародна юридична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави"

Міжнародна юридична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави" призначена для наукового та практичного обговорення широкого спектру актуальних проблем держави і права на сучасному етапі державотворення.

Секції конференції:

  • Теоретичні та конституційно-правові проблеми регулювання суспільства актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права
  • Кримінальне право та кримінологія
  • Інформаційне право. Право інтелектуальної власності
  • Проблеми цивільного та господарського права
  • Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза
  • Трансформація правових засад публічного управління та адміністрування

Оргкомітет Email: lawconf@kpi.ua
Факультет соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: 03056, Київ-56, вул. Борщагівська, 124, корпус 19, кiмн.322, 329.
Телефон: +38 (044) 204 91 61