Ви є тут

Кафедра приладобудування (ПБ), ПБФ


http://kaf-pb.kpi.ua

Кафедра приладобудування (ПБ), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.263, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 80,
Електронна пошта: o.uze(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра Приладобудування є фундатором Приладобудівного факультету і ряду його кафедр. Кафедра готує фахівців з двох напрямків:

  • 8.05100302 – «Прилади і системи точної механікии»;
  • 8.05100306 – «Інформаційні технології в приладобудуванні».

Програма навчання спрямована на вивчення майбутніми фахівцями новітніх досягнень інформаційних технологій, сучасного комп'ютерного проектування (CAD, CAE, CAM, CAD "Catia" тощо), а також одержання необхідних знань для розробки комп'ютерних вимірювальних комплексів (у тому числі у галузі енергозбереження).

Кафедра має постійні взаємокорисні творчі стосунки з провідними науковими і навчальними центрами Росії, Білорусії, Німеччини, Франції, Китаю тощо, що забезпечує викладачам і студентам постійну участь у наукових форумах, а також допомогає втілювати в життя нові розробки і цікаві результати наукового пошуку.

Вивчення дисциплін кафедри, які забезпечують фундаментальну конструкторську підготовку, а також таких дисциплін, як:

  • конструювання приладів;
  • комп'ютерне проектування приладів та апаратів;
  • трьохмірне конструювання на ЕОМ;
  • нові інформаційні технології та телематика;
  • комп'ютерні системи та мережі інформаційних технологій дають можливість одержати необхідні практичні навички сучасного інженера-конструктора.

Широкий діапазон знань і вільне володіння найсучаснішими засобами проектування приладів на ЕОМ (наприклад, за допомогою CAD "Catia") надають випускникам кафедри впевненість для творчої роботи в конструкторських бюро приладобудівних підприємств будь-якого напрямку (як вітчизняних, так і зарубіжних).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій