Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

У збірнику "Вісник НТУУ “КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка" описано результати дослідження i створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем i комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту тощо.

Для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної техніки, систем керування, автоматизації програмування, штучного інтелекту та інших інформаційно-обчислювальних систем.

Мова видання: українська, російська, англійська
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Журнал входить до переліку наукових фахових видань МОН України.
ISSN 0135-1729