Intel-Техно Україна

Конкурс Intel-Техно Україна з 2009 року проводить Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Базовим підрозділом з організації конкурсу є Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів ЗОШ та учні навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитації (відповідних курсів до 9-11 класів ЗОШ) за умови, якщо їм не виповнилось 18 років на момент проведення Intel ISEF (Міжнародного етапу). У конкурсі можуть представлятися як індивідуальні, так і командні проекти.

Кожен проект повинен мати наукового керівника – спеціаліста в тій галузі, в якій виконується проект (вчитель школи, викладач ВНЗ, науковець та інші). Проект має висвітлювати результати наукових досліджень або практичних розробок. Реферативні роботи до участі не допускаються.

Дослідження, представлені учнем на Конкурс, мають бути пророблені ним власноруч. Використання частин дипломних проектів, кандидатських дисертацій та ін. наукових керівників або інших осіб заборонено.