Ви є тут

Кафедра диференціальних рівнянь (ДР), ФМФ


http://difur.kpi.ua

Кафедра диференціальних рівнянь (ДР), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.434, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 97 40,
Електронна пошта: dudkin(at)imath.kiev.ua
Сайт:

З перших днів заснування інституту в 1898 році важливе значення набула математична підготовка в системі технічної освіти студентів. Першим завідувачем кафедри вищої математики був запрошений професор, член-кореспондент Петербурзької академії наук В. П. Єрмаков (1845-1922), який раніше обіймав посаду професора Київського університету. Він викладав математику на інженерному та механічному відділеннях інституту. Навесні 1952 кафедра вищої математики була розділена на дві: кафедру математичної фізики на чолі з професором А.С. Смогоржевським і кафедру вищої математики на чолі з професором В.А. Зморовичем. З 1974 року обидві кафедри об'єдналися під загальною назвою кафедри вищої математики. Нова кафедра вищої математики була досить численною і налічувала понад сто викладачів. У квітні 1982 року був виданий наказ про поділ кафедри вищої математики на три кафедри: кафедра вищої математики № 1, кафедра вищої математики № 2, кафедра вищої математики № 3. У вересні 2000 року кафедра вищої математики № 2 була перейменована у кафедру диференціальних рівнянь.

Наукова проблематика кафедри диференціальних рівнянь безпосередньо пов'язана з розробкою сучасних теоретичним і прикладних задач математики і механіки. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямками:

  • звичайні диференціальні рівняння і диференціальні рівняння в частинних похідних;
  • теорія функцій і функціональний аналіз;
  • теорія ймовірностей, математична статистика і теорія масового обслуговування, теорія топологічних груп;
  • математична теорія пружності та пластична механіка рідини, газу і плазми;
  • гідроакустика;
  • механіка суцільного середовища;
  • історія і методика викладання математики.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій