Науково-виробнича лабораторiя "Дидактик"

Науково-виробнича лабораторія "Дидактик" створена у грудні 1998 р. з метою забезпечення навчального процесу НТУУ"КПІ" та інших навчальних закладів України сучасними засобами навчання.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Воронов Сергій Олександрович
Завідувач лабораторії: д.т.н, с.н.с. Котовський Віталій Йосипович

Основними напрямами наукової діяльності лабораторії є:

  • розробка та впровадження в учбовий процес сучасних технічних засобів навчання на базі мікропроцесорної техніки у вигляді довідково-інформаційних комплексів;
  • розробка комп`ютерних навчальних програм, web сторінок та сайтів;
  • розробка та адаптація нових методик навчання;
  • підготовка та перепідготовка викладачів в галузі сучасних засобів навчання;
  • розробка та виконання науково-технічних та науково-дослідних проектів у галузі тепловізійних та багатоканальних систем технічного зору, біомедицини, інформатизації, навчання, тощо.