Ви є тут

Кафедра автоматики та управління в технічних системах (АУТС), ФІОТ


http://acts.kpi.ua

Кафедра автоматики та управління в технічних системах (АУТС), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, пр-т Перемоги 37, к.528, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 86 10, 204-92-85,
Електронна пошта: kafedra(at)acts.kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Особливістю підготовки випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: Інформаційних технологій; комп'ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп'ютеризованих систем управління. Наші студенти отримують грунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології тощо).

Кафедра автоматики та управління в технічних системах готує:

  • бакалаврів з напрямку “Комп`ютеризовані системи, автоматика та управління”;
  • спеціалістів та магістрів з систем управління і автоматики, яким присвоюється кваліфікація відповідно інженера та магістра з комп'ютерних систем.

Діяльність фахівців направлена на дослідження, створення та впровадження: комп'ютеризованих систем управління;
мікропроцесорних систем та автоматики;
телекомунікаційних систем та мереж в управлінні;
комп'ютеризованих локальних систем та мереж.

Види діяльності випускників в сфері інформатизації: організаційно-управлінська, дослідницька, виробничо-технологічна, проектно-конструкторська.

Місця працевлаштування випускників: наукові, аналітичні, проектні, дослідницькі, виробничі організації та установи державної та недержавної форм власності в: промисловості, паливно-енергетичному комплексі, освіті та науці, транспорті та зв'язку, обслуговуванні, охороні здоров'я, кредитно-фінансовій сфері, управлінні.

Випусники працюють як спеціалісти з комп'ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, як адміністратори комп'ютерних мереж, менеджери проектів, інженери-налагоджувальники, випробувачі складного електронного, комп'ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій