Ви є тут

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів (ООЕП), ПБФ


http://ooep.kpi.ua

Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів (ООЕП), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 21, вул. Борщагівська 122, к.810, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 00, 204 94 77,
Електронна пошта: info(at)ooep.ntu-kpi.kiev.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Засновником кафедри ОП і першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Станевич Георгій Валер'янович (1909 - 1971). В 1981 році на ВО "Завод Арсенал" був створений філіал кафедри оптичних приладів, до складу якого ввійшли провідні спеціалісти оптичної промисловості. З 1993 року кафедру очолює д.т.н., професор Колобродов В.Г. В 1997 році змінили назву "кафедра Оптичних приладів" на "кафедра Оптичних та оптико-електронних приладів (ООЕП)".

Студенти кафедри ООЕП одержують фундаментальну, загальноінженерну комп’ютерну і спеціальну підготовку за фахом. Здобуті теоретичні знання і практичні навички студенти можуть застосовувати у будь-якій галузі техніки, науки, виробництва, де використовуються оптичні вимірювання, прилади і технології. Це розробка і складання комп’ютерів, космічних, авіаційних, військових, екологічних, медичних приладів; розробка івиробництво сучасної медичної апаратури для виявлення захворювання та лікування в онкології, офтальмології, стоматології та ін.; розробка і виробництво фото-, кіно-, теле-апаратури, тепловізійних приладів, мікроскопів, зорових труб, біноклів,телескопів; створення нових технологій з використанням світлових явищ; створення апаратури для проведення наукових досліджень практично у всіх наукових та виробничих галузях. Навчальним планом передбачена поглиблена управлінська і економічна підготовка, що дозволяє випускникам працювати не тільки на інженерних і наукових посадах, але й менеджерами.

На кафедрі ООЕП ведуться розробки з таких наукових напрямів:

  • Проектування бортових оптико-електронних систем космічного базування.
  • Oфтальмологічне приладобудування.
  • Розробка оптико-електронних приладів для мінімально-інвазивної клінічної медицини.
  • Цифрова оптична мікроскопія.
  • Методи та засоби автоматизованого проектування оптичних систем.
  • Cингулярнa оптикa.
  • Розробка контрольно-вимірювальної апаратури для визначення характеристик оптичних приладів і систем.
  • Методи, засоби та метрологічне забезпечення вимірювання енергетичних характеристик багатоелементних приймачів випромінювання.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій