Ви є тут

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності (КІППІВ), ФСП


http://ipp.kpi.ua

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності (КІППІВ), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Політехнічна, 39, к.324, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 91 59,
Електронна пошта: kipp_fsp_kpi(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Twitter, Plus Google

В грудні 1998 року, на базі новоутвореного факультету права була створена кафедра процесуального права (наказ №1-132 НТУУ «КПІ» від 28.12.1998р.) Після об’єднання факультету права з факультетом соціології в серпні 2008 року, кафедра процесуального права, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету НТУУ «КПІ» - факультету соціології і права. Згодом, назву кафедри було змінено на кафедру інформаційного та підприємницького права (наказ №1-27 НТУУ «КПІ» від 03.03.2009р). Кафедра забезпечила викладання на факультеті низки специфічних дисциплін, наприклад: «Інформаційне право», «Особливості експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності» тощо. Переважна частина науково-методичного потенціалу кафедри спрямована на розробку та викладання дисциплін, пов’язаних із сферою застосування інформаційних технологій та захисту прав інтелектуальної власності.

На даний час кафедра є складовою частиною підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» зі спеціальності «Правознавство» факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівці якої викладають такі дисципліни:

  • кримінально-процесуальне право,
  • цівільно-процесуальне право,
  • криміналістику,
  • судову експертизу,
  • судово-медичну експертизу,
  • актуальні проблеми кримінального та цивільного права,
  • особливості експертного дослідження об’єктів права інтелектуальної власності,
  • основи правознавства.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій