Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні (СТЗІП), ІМЗ

Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні (СТЗІП), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 23, вул. Дашавська 6/2, к.215, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 42,
Електронна пошта: v.kuznetsov(at)kpi.ua
Сайт:

Кафедра відновлення деталей машин була організована на Зварювальному факультеті НТУУ "КПІ" у 1989 р. із числа викладачів факультету.

Першим завідувачем кафедри був доцент Духно В.М., якого у 1993 році змінив на цьому посту проф. Корж В.М. Починаючи з 2001 р. і по сьогоднішній день кафедру очолює проф. Кузнецов В.Д.
У 1992 році на Зварювальному факультеті започаткований прийом студентів на нову спеціальність за багатоступеневою системою підготовки по схемі бакалавр зварювання - спеціаліст-магістр.

На основі освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням зварювання (сукупності норм до обов'язкового мінімуму змісту рівня підготовки бакалавра) затвердженої Міністерством освіти України у травні 1994 року були розроблені учбові плани підготовки бакалаврів зварювання і інженерів із спеціальності 7.092304 «Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин».

Наказом Міністерства освіти України № 321 від 18.11.1994 року НТУУ "КПІ" було видано ліцензію на підготовку фахівців з вищою освітою кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.092304 з ліцензійним обсягом 60 чоловік.

У 1997-му році, у зв’язку з упорядкуванням номенклатури спеціальностей, шифр і назва змінилися на 7.092303 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»
Кафедра Відновлення деталей машин є структурним підрозділом зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", акредитованого в повному обсязі за IV рівнем акредитації.

18 січня 2010 року кафедру перейменовано в кафедру "Інженерії поверхні". В 2020 році її реорганізували шляхом злиття із кафедрою електрозварювальних установок із назвою Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні.