Васильєв Юрій Сергійович

Васильєв Юрій Сергійович (10.04.1929, Іркутськ) – д.т.н., професор, академік Російської академії наук, закінчив Ленінградський політехнічний інститут (ЛПІ) у 1951 р., з того часу працює в даному навчальному закладі, ректор ЛПІ з 1983 р., з 1995 р. очолює цей вищий навчальний заклад як президент Санкт-Петербурзького державного технічного університету (СПбДТУ), заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації, заслужений працівник ЄЕС Росії, зав. кафедри поновлюваних джерел енергії та гідроенергетики СПбДТУ (1976-1999 рр.).

Васильєв Юрій СергійовичЮ.С.Васильєв є засновником наукової школи із поновлюваних джерел енергії та гідроенергетики, загальної теорії обґрунтування параметрів крупних енергокомплексів великої потужності у складі гідро-, тепло- та атомних станцій. Найбільш значними є розробки математичних моделей для розрахунку водопровідних трактів гідроенергетичних установок і метрологічних основ створення автоматизованих систем проектування гідроенергетичних об’єктів управління технологічними процесами ГЕС та АЕС у складі енергокомплексів крупних гідроенергетичних об’єктів при створенні Красноярської, Саяно-Шушенської, Чирекської ГЕС та інших енергетичних об’єктів.

За ініціативою Ю.С.Васильєва в ЛПІ було створено факультет суспільних наук, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і технології, фізико-технічний факультет, Центр лазерних технологій.

У 1990-х роках на базі СПбДТУ було організовано Російсько-американську вищу школу управління безпеки, факультет медичної фізики і біоелектроніки.

Ю.С.Васильєв є одним із засновників комплексних екологічних досліджень, пов’язаних з енергетичним будівництвом, він бере участь у діяльності міжнародної Асоціації з гідравлічних досліджень, Комісії з великих гребель, у роботі Московського енергетичного клубу, є членом президії Санкт-Петербурзького наукового центру РАН, членом Комітету з державних премій Росії, президентом Російського НТТ енергетиків і електротехніків, що об’єднує десятки тисяч інженерів. Ю.С.Васильєв є також віце-президентом Асоціації технічних університетів Росії.

Ю.С.Васильєв підготував понад 60 кандидатів наук, був науковим консультантом з 20 докторських дисертацій. Він автор близько 300 наукових робіт, у тому числі 47 підручників та монографій, більш як 20 винаходів у галузі загальної енергетики, водяного господарства, охорони і раціонального використання довкілля.