Статистичний щорічник м.Києва за 2018 рік

“Статистичний щорічник м.Києва за 2018 рік” містить основні показники соціально-економічного становища міста у 2018 році у порівнянні з попередніми роками. Збірник сформовано за такими розділами: населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, природні ресурси та охорона навколишнього середовища, національні рахунки, ціни і тарифи, Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. В окремий розділ виділено зіставлення за регіонами України. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.