Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО), ІПО

Директор: Малюкова Інна Геннадіївна
Адреса: Оф. 258, корп. 1, пр-т Перемоги, 37, м.Київ, 03056
Тел.: (044) 204-81-07
Тел./Факс: (044) 204-81-08
URL: http://uiite.kpi.ua
E-mail: info[at]ipo.kpi.ua

Заснування

Український інститут інформаційних технологій в освітіУкраїнський інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) створено в листопаді 2004   року наказом Міністерства освіти і науки України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ" (УЦДО).

Місія

Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.

Напрями діяльності

 • Участь у розробленні стратегічних програм та нормативних документів щодо ІКТ в освіті.
 • Створення дистанційних курсів (ДК) та програмних засобів ДН.
 • Надання освітніх послуг з використанням ІКТ та ДН.
 • Підготовка фахівців з ДН.
 • Сертифікація та експертиза в освітній галузі (за дорученням МОН).
 • Проведення маркетингових досліджень щодо ІКТ та ДН в освіті.
 • Розроблення проектів впровадження ІКТ в освітній галузі:
  • Загальна середня освіта
  • Вища освіта
  • Післядипломна освіта
  • Самоосвіта

Послуги

 • Надання доступу до існуючих дистанційних курсів (ДК) з бази ДК УІІТО (понад 220 курсів).
 • Технічна підтримка повних курсів дистанційного навчання за програмами підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.
 • Розроблення програмних засобів навчального призначення.
 • Розроблення дистанційних курсів у відповідності до міжнародних стандартів.
 • Розроблення та експертиза проектів впровадження дистанційного навчання.
 • Проведення відкритих та корпоративних навчальних семінарів з проблем дистанційного навчання.

Пропонуємо співробітництво:

закладам освіти, навчальним центрам, центрам підвищення кваліфікації, департаментам з навчання персоналу, тренінговим агенціям, фундаціям, громадським та іншим організаціям для:

 • підготовки спеціалістів з дистанційного навчання;
 • розроблення, використання та розповсюдження ДК;
 • організації навчання за дистанційною формою.