Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО), ІПО

Директор: Малюкова Інна Геннадіївна
Адреса: Оф. 258, корп. 1, пр-т Перемоги, 37, м.Київ, 03056
Тел.: (044) 204-81-07
Тел./Факс: (044) 204-81-08
URL: http://uiite.kpi.ua
E-mail: info[at]ipo.kpi.ua

Заснування

Український інститут інформаційних технологій в освітіУкраїнський інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) створено в листопаді 2004   року наказом Міністерства освіти і науки України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ" (УЦДО).

УІІТО

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який створений згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2004 року № 880.

Метою діяльності УІІТО є:

 • підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій в освітню сферу
 • Дистанційне навчання

  платформа дистанційного навчання «Сікорський» — відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.
  Дистанційне навчання

  Сертифікація дистанційних курсів

  Визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання у якості навчально-методичної праці
  Рекомендації ЕРНВ затверджуються Методичною радою університету, рішенням якої інформаційний ресурс (його окремий елемент) системи дистанційного навчання визнається у якості навчально-методичної праці і надається відповідний гриф

  Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського з англійської мови

  Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК “ІПО») забезпечує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації

  Відеокурси «Економіка для всіх»

  Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

  Документи

  Розпорядження Першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Про внесення в додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPLEMNT) дисципліни «Вступ до інноваційного підприємництва»
  Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями
  (Наказ Міністра освіти і науки України від 30 жовтня 2013р. за № 1518,
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р.за № 1857/24389)
  Положення про дистанційне навчання(Наказ Міністерства освіти і науки України
  № 466 від 25.04.2013р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 703/23235)