Проект «Трансфер технологій»

Підготовка фахівців з бізнесу і менеджменту є ключовим питанням для переходу України до ринкової економіки. Проект «Трансфер технологій» націлений на досягнення цієї мети через створення міжнародної системи підвищення кваліфікації науковців у менеджменті трансферу технологій. Місія проекту: "Освітня підтримка інноваціного розвитку України та країн СНД"

Організатори проекту: Український науково‐технологічний центр
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Повна назва проекту «МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ»

Керівник проекту: Малюкова Інна Геннадіївна, директор НМК «ІПО»
Адреса: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 1, кімната 262
Телефони для довідок: 406 81 08, 406 61 63
E-mail: info[at]ipo.kpi.ua
Координуючий інститут: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПІДРОЗДІЛИ-УЧАСНИКИ:

В рамках проекту:

  • Створено інфраструктуру для функціонування системи навчання
  • Розроблено інформаційно-комунікаційне середовище для навчання, управління, спілкування та маркетингу
  • Розроблено навчальні програми, педагогічні сценарії та контент для:
    • короткострокового навчання (підвищення кваліфікації, тренінгів) за програмою «Посередництво в трансфері технологій»;
    • довгострокового навчання (магістерської програми «Менеджмент інноваційної діяльності»)
  • Розроблені модульні дистанційні курси за всіма програмами навчання
  • Постійно здійснюється набір і навчання слухачів/студентів за зазначеними програмами
  • Забезпечено доступність навчання українським та іноземним фахівцям