Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробувати результати своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". Згодом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей.

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Адреса редакції: Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус 7, кімната 522, кафедра економіки і підприємництва ФММ НТУУ "КПІ"
Телефони: +380(44)4549858, +380(68)3589517
E-mail: julia.v.tul[at]gmail.com

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Періодичність видання: три рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Головний редактор: Круш Петро Васильович, к.е.н., професор
Відповідальний секретар: Тюленєва Юлія Валеріївна, к.е.н., доцент

ISSN 2414-9306 (Online), ISSN 2310-5534 (Print)