Название работы Год Соисполнители НТУУ "КПИ"
Ф.И.О., ученое звание
За цикл научных работ «Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України» 1995 ДИКИЙ Н.А., д.т.н., проф.