You are here

Государственные премии Украины в области науки и техники за 1995 год


Название работы Год Соисполнители НТУУ "КПИ"
Ф.И.О., ученое звание
За цикл научных работ «Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України» 1995 ДИКИЙ Н.А., д.т.н., проф.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій