Факультет прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан: Д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович

Адреса: 03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корпус №14 (каф. ПМА), корпус №15 (каф. СКС)

Телефон для довiдок: 380 44 204 8115, 380 44 204 9113
URL:
День факультету: 20 листопада
Соціальні мережі:

Кафедри факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип Факультету прикладної математики

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1) шляхом його виділення з факультету інформатики та обчислювальної техніки.
Деканом новоствореного факультету був призначений академік АН УРСР І.М.Коваленко.
У 1990 році до складу ФПМ увійшли 3 кафедри:

 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра математичних методів системного аналізу,
 • кафедра спеціалізованих обчислювальних засобів.

На ФПМ покладалися завдання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності “Прикладна математика” в межах спеціалізацій:

 • математичне забезпечення систем автоматизації,
 • системний аналіз,
 • інформаційні технології,
 • інформаційні процеси в системах прийняття рішень,
 • математичне моделювання та процеси управління;

зі спеціальності “Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі" в межах спеціалізації:

 • спеціалізовані мікропроцесорні засоби;

а також з навчально-методичного забезпечення дисциплін цільової підготовки, що відповідали профілю кафедр ФПМ, за замовленнями інших факультетів.

У створенні ФПМ та його становленні у різні роки брали участь відомі вчені, дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України Згуровський М.З., Коваленко І.М., Самофалов К.Г., Далецький Ю.Л., професори НТУУ “КПІ” Вавілов Є.М., Молчанов О.А., Павлов О.А., Тарасенко В.П.

За час існування ФПМ у структурі ФПМ відбулись деякі зміни:

 • У 1992 році кафедру спеціалізованих обчислювальних засобів перейменовано на кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем;
 • У 1998 році на основі кафедри математичних методів системного аналізу створено Інститут прикладного системного аналізу;
 • У 2009 році на ФПМ засновано кафедру програмного забезпечення комп'ютерних систем;
 • У 2012 році кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем перейменовано на кафедру системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем.

На сьогоднішній день до складу ФПМ входять три кафедри:

 • кафедра прикладної математики (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Чертов О.Р.),
 • кафедра cистемного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Тарасенко В.П.).
 • кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Дичка І.А.).

Декани ФПМ:

 • 1990-1994 р.р.: КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
 • 1994-2005 р.р.: МОЛЧАНОВ Олександр Артемович, доктор технічних наук, професор
 • з 2005 р. ДИЧКА Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор

Спеціальності та освітні програми ФПМ

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
113 Прикладна математика    
- Наука про дані та математичне моделювання ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ПМА
- Прикладна математика ОНП доктора філософії ПМА
121 Інженерія програмного забезпечення    
- Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра ПЗКС
- Інженерія програмного забезпечення ОНП доктора філософії ПЗКС 
123 Комп'ютерна інженерія    
- Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи ОПП бакалавра, ОНП магістра, ОПП магістра СПСКС
- Комп'ютерна інженерія ОНП доктора філософії СПСКС