Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ “КПІ” за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді

1. Загальні положення

Огляд-конкурс на кращу студентську кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ “КПІ” за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля молоді, спрямований на виявлення недоліків та поліпшення умов проживання, навчання і організації дозвілля іногородніх студентів НТУУ “КПІ”, а також на реалізацію Указу Президента України від 27.04.99 р. N 456 (456/99) "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян".

Організатори конкурсу: адміністрація НТУУ “КПІ”, Профком студентів НТУУ “КПІ”, адміністрація студмістечка НТУУ “КПІ”, Студентська рада університету та Студентська рада студмістечка.

Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.

2. Завдання огляду-конкурсу

Завданнями огляду-конкурсу є:

  • поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов і для організації самопідготовки, дозвілля студентської молоді та збереження матеріальних цінностей;
  • стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя;
  • виявлення недоліків житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) студентських гуртожитків студмістечка;
  • поліпшення житлово-побутових умов у кімнатах (блоках) студентських гуртожитків студмістечка, умов для навчання та відпочинку;
  • покращання стану збереження державного майна.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

Огляд-конкурс на кращу кімнату (блок) гуртожитків студмістечка НТУУ “КПІ” проводиться в березні-квітні поточного навчального року.

4. Критерії оцінки участі в огляді-конкурсі

4.1 При оцінці кімнат (блоків) слід звернути увагу на:

  • санітарно-гігієнічний стан кімнати (блоку) та приміщень блоку (умивальники, туалети, душові тощо);
  • організацію правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази кімнати (блоку) і забезпечення її збереження (інструкції користувань, правила тощо);
  • забезпечення умов для навчання й відпочинку студентів;
  • організацію і проведення ремонтів.

5. Підведення підсумків

 5.1  Огляд-конкурс “Краща кімната (блок) у гуртожитку студмістечка НТУУ “КПІ” проводиться в кожному гуртожитку студмістечка на підставі заявок, поданих студентським радам  гуртожитку. Після вибіркового туру, за поданням студентської ради гуртожитку, Журі обирає кращу кімнату в гуртожитку.

5.2. Форми морального і матеріального заохочення переможців огляду-конкурсу на кращу кімнату (блок) гуртожитку студмістечка НТУУ “КПІ” у всіх турах визначають адміністрація та Профком студентів НТУУ “КПІ”. Також можуть залучатись спонсори та благодійні фонди.

5.3. Досвід діяльності кімнати (блоку) - переможниці, що за результатами огляду-конкурсу визнано кращими, висвітлюється на інформаційному стенді гуртожитку.

Положення розглянуте на засіданні президії Профспілкового комітету студентів,
 протокол  № 72 від “04” грудня2003 р.

Долучення Розмір
Текст документа [uk | n151.doc (34 KB)] 34 КБ