Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації "Тезiс"

Науковий керівник - с.н.с. Прокоф'єв М.I.
Адреса: вул.Політехнічна 12, корпус 17 (Oрганізований у 1996 р.)
тел. тел. (044) 204-86-25, 204-83-85;
e-mail: pmi[at]tesis.kiev.ua

НДЦ “ТЕЗІС” як структурний підрозділ НТУУ “KПІ” здійснює свою діяльність згідно з ліцензією Держспецзв'язку № 572316 серії АГ від 10.11.2011 р. на такі види діяльності:

  • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації(ТЗІ), носіями якої є акустичні поля, надання консультаційних послуг;
  • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) ТЗІ, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультаційних послуг;
  • розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;
  • виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності, надання консультаційних послуг.

У складі НДЦ “ТЕЗІС” функціонує Випробувальна лабораторія. Випробувальна лабораторія має право проводити випробування такого устаткування в галузі технічного захисту інформації:

  • Екрановані споруди, сейфи та їх компоненти;
  • Устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональні комп’ютери, персональні комп’ютери у захищеному виконанні, сервери, дисплейна техніка тощо);
  • Цифрові програмовані пристрої друку, копіювально-розмножувальне обладнання;
  • Апаратура електрична (засоби активного захисту засобів обчислювальної техніки від витоку інформації технічними каналами; засоби активного і пасивного захисту мовної інформації від витоку технічними каналами; мережні протизавадні фільтри; пристрої та прилади пожежної й охоронної сигналізації; розділові трансформатори тощо);
  • Комутаційні та з’єднувальні складові програмованих автоматичних телефонних станцій та установчо-виробничих телефонних станцій;
  • Радіовиявлювачі (технічні засоби виявлення активних джерел електромагнітного випромінювання).