Науково-дослiдний iнститут iнформацiйних процесiв

Органiзований у 1995 році
Науковий керівник - д.т.н.,проф. Павлов О.А.
тел.204-82-60

Головнi напрямки дiяльностi:

  • розробка та створення теоретичних основ та технiчних засобiв iнтелектуальних систем управлiння;
  • розробка теоретичних питань та створення технiчних засобiв перетворення i передачi iнформацiї по каналам зв'язку;
  • розробка методiв та технiчних засобiв контролю якостi кам'яного вугiлля;
  • розробка методiв i технiчних засобiв контролю та управлiння технологiчними процесами;
  • розробка теоретичних питань та технiчних засобiв iнтелектуальних систем обробки спецiальних сигналiв та зображень.