Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні"

Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні" присвячено розгляду актуальних питань безпеки інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Розглядаються загальні питання інформаційних технологій і практичні аспекти захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правові, методологічні і метрологічні аспекти захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та захисту мовної інформації, актуальні питання функціонування системи криптографічного захисту інформації, сучасні проблеми і тенденції розвитку системи захисту інформації.

Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні" видається з 2000 р. для науковців, аспірантів, інженерів, магістрів, спеціалістів, бакалаврів, студентів.

Засновник: НТУУ “КПІ”
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 5185 від 12.06.2001
ISSN 2074-9481

Передплатний індекс 23 524
Періодичність – 2 номери на рік

Напрямки або тематика:

  • правове забезпечення захисту інформації. Проблеми розвитку нормативної та методичної баз системами захисту інформації. Метрологічне забезпечення систем ТЗ. Стандартизація, сертифікація та випробування засобів ТЗІ;
  • забезпечення комп'ютерної безпеки в державних, банківських та інших інформаційних систем;
  • забезпечення захисту інформації в системах зв'язку. Технічні засоби системи захисту інформації;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів систем захисту інформації.

Галузі наук за якими журнал є фаховим:

  • технічні.