Ви є тут

Рада молодих вчених

http://rmv.kpi.ua/

Голова РМВ: аспірант, асистент Білецький Олег Олександрович,
Адреса: Київ-56, проспект Перемоги, 37, 6 корпус, кімната 28
тел.: +380-95-720-87-68, +380-97-925-35-35
e-mail: biletsky27[at]gmail.com, o.biletsky@kpi.ua
Сайт Ради: http://rmv.kpi.ua/

Рада молодих вчених (РМВ), створена наказом ректора Університету від 26 вересня 2014 р., є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Діяльність Ради  здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.

Рада молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського координує свою роботу з проректором з наукової роботи і його заступником.

Основні завдання Ради молодих вчених:

 •  підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 •  участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 •  сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 •  допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах конкурсах на здобуття грантів тощо;
 •  подання пропозицій до Вченої Ради Університету, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо;
 •  співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 •  збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 •  сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 •  методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій