Ви є тут

Тривалість практики

Кількість тижнів визначається робочими навчальними планами кожної спеціальності, і, відповідно, тривалість практики може відрізнятися для різних факультетів (спеціальностей).

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджено наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993р. (http://kpi.ua/practice, джерело - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93)
1.5. Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою або предметною (цикловою) комісією згідно з навчальним планом.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій