Ви є тут

Списки викладачів, співробітників, студентів

Списки викладацького складу, співробітників, студентів є інформацією службового використання і не поширюються в загальному доступі.

Разом з тим, Ви можете звернутися з офіційним запитом до архіву НТУУ "КПІ" (або в деканати підрозділів) для отримання інформації, яка вас цікавить.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій