Ви є тут

[до 22.12.2018] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 34 за 22.11.2018

на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри фізики енергетичних систем

на заміщення вакантних посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва;
– кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей;
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;
– кафедри конструювання верстатів і машин.

на заміщення вакантних посад доцентів
(канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відпо¬відно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
старших викладачів – 1
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра філософії
викладачів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології орга¬нічних речовин
доцентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
асистентів – 1
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
асистентів – 1
Кафедра промислової біотехнології
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра акустики та акустоелектроніки
асистентів – 2
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 2
Кафедра електронних приладів та пристроїв
доцентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
доцентів – 1
старших викладачів – 2
Фізико-математичний факультет
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
старших викладачів –1
асистентів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 3
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах
доцентів – 1
старших викладачів – 3
на заміщення вакантних з 01.01.2019 р.
посад доцентів, старших викладачів по факультетах, кафедрах:
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу ан¬глійської мови
старших викладачів – 1

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій