Ви є тут

Наукові видання

В Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» видається ряд періодичних видань, тематична спрямованість яких відповідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів.

Назва Сайт Підрозділ
1 Науково-технічний журнал "Наукові вісті НТУУ "КПІ" http://bulletin.kpi.ua (з 2015 року), http://old.bulletin.kpi.ua (2008-2014) НДЧ
2 Журнал "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" http://chemengine.kpi.ua ІХФ
3 Збірник наукових праць "Сторінки історії" http://historypages.kpi.ua, http://history-pages.kpi.ua ФСП
4 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право" http://visnyk-psp.kpi.ua
5 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" http://journal-phipsyped.kpi.ua (з 2014 року), http://novyn.kpi.ua (2005-2014)
6 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво" http://mining.kpi.ua ІЕЕ
7 Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ" http://ev.fmm.kpi.ua (з 2015 року), http://economy.kpi.ua (2004-2014) ФММ
8 Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління" (не фаховий) http://ape.fmm.kpi.ua (з 2015 року), http://probl-economy.kpi.ua (2007-2014)
9 Збірник "Сучасні проблеми економіки і підприємництво" (не фаховий) http://sb-keip.kpi.ua
10 Збірник "Механіка гіроскопічних систем" http://mgsys.kpi.ua ФАКС
11 Збірник "Інформаційні системи. Механіка та керування" http://ismc.kpi.ua
12 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування" http://journal.mmi.kpi.ua (з 2014 року), http://visnyk-mmi.kpi.ua (2006-2014) ММІ
13 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування" http://visnykpb.kpi.ua ПБФ
14 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка" http://it-visnyk.kpi.ua ФІОТ
15 Збірник наукових праць  "Технологія і техніка друкарства» http://ttdruk.vpi.kpi.ua (з 2015 року), http://druk.kpi.ua (2003-2014) ВПІ
16 Збірник «Новітня освіта» http://ae.fl.kpi.ua ФЛ
17 Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка. http://visnyk.fl.kpi.ua
18 Збірник наукових праць  "Дослідження з історії техніки" http://rht-journal.kpi.ua ДПМ
19 Міжфакультетський журнал  "Енергетика: економіка, технології, екологія" http://energy.kpi.ua ІЕЕ, ТЕФ, ФЕА
20 Збірник «Information Technology and Security» (“Інформаційні технології та безпека”) http://its.iszzi.kpi.ua ІСЗЗІ
21 Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології" http://journal.iasa.kpi.ua ІПСА
22 Міжнародний журнал"Information and Telecommunication sciences" ("Телекомунікаційні науки") http://infotelesc.kpi.ua ІТС
23 Міжвідомчий науково-технічний Збірник "Адаптивні системи автоматизованого управління" http://asac.kpi.ua НДІ системних технологій
24 Науково-технічний Збірник "Правове, нормативне та метрологічне  забезпечення систем захисту інформації  в Україні" http://pnzzi.kpi.ua НДЦ „Тезіс”
25 Збірник Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, радіоапаратуробудування http://radap.kpi.ua РТФ
26 Науково-технічний журнал  "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника" http://radio.kpi.ua
27 Науково-технічний журнал "Электроника и связь" http://elc.kpi.ua ФЕЛ

Журнали, у яких НТУУ «КПІ» не є засновником

28 Український журнал«Біомедична інженерія» немає ФБМІ
29 Журнал "Вісті Академії інженерних наук України" немає Академія інженерних наук
30 Журнал «Металознавство та обробка металів» немає ІФФ
31 Журнал «Промислова електроенергетика та електротехніка» (Промелектро) http://promelektro.com.ua НДІ «Енергія»
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій